Omvårdnadens geografi och dess betydelse för familjen

DSpace Repository

Omvårdnadens geografi och dess betydelse för familjen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Rämgård, Margareta
dc.contributor.editor Benzein, Eva
dc.contributor.editor Hagberg, Margareta
dc.contributor.editor Saveman, Britt- Inger
dc.date.accessioned 2012-10-25T12:09:54Z
dc.date.available 2012-10-25T12:09:54Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.isbn 9789144072661
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14267
dc.description Kapitlet knyter an till två begrepp som är väsentliga inom omvårdnadens geografi. Det ena berör det sociala rummet, vilket handlar om familjen och familjemedlemmars sociala nätverk,ojämlikheter i samhället och hur dessa påverkas av närhet och distans. Rummet omfattar förutom sociala relationer även relationer till fysiska materiella objekt. Det andra begreppet är plats. Människor är på olika sätt platsbundna varelser. Platser är en del av vår existens och identitet, och familjens relationer med platser och den fysiska miljön är lika komplex som den som finns mellan oss som människor. en_US
dc.description.abstract The chapter is linked to two concepts that are essential in geography of caring. The first concerns social space, which is about the family and family members' social networks, inequalities in society and how these are affected by proximity and distance. The second concept is place. People are place-bound creatures. Places are a part of our existence and identity, and family relationships are connected to places and the physical environment as well as to social relations. en_US
dc.format.extent 12
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Studentlitteratur en_US
dc.subject familycentred care en_US
dc.subject place en_US
dc.subject space en_US
dc.subject geography of caring en_US
dc.subject.classification Medicine en_US
dc.title Omvårdnadens geografi och dess betydelse för familjen en_US
dc.type BookChapter en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::MEDICINE en_US
dc.relation.ispartofpublication Att möta familjer inom vård och omsorg;
dc.format.ePage 246
dc.format.sPage 235
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics