Portfolio för professionell utveckling mot yrkesrollen;

DSpace Repository

Portfolio för professionell utveckling mot yrkesrollen;

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bengtsson, Mariette
dc.contributor.author Wann-Hansson, Christine
dc.date.accessioned 2012-10-30T08:06:20Z
dc.date.available 2012-10-30T08:06:20Z
dc.date.issued 2010 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14275
dc.description En portfolio är inte bara en samling alster utan är också en lär-, kommunikationsoch utvärderingsstrategi för att spegla studentens utveckling under utbildningstiden för att säkerställa att lärandemålen uppfylls. Portfoliouppgifter baserade på kursplanens lärandemål skall underlätta för studenten att nå målen med aktuell kurs och utbildning (Biggs & Tang, 1998; Ellmin & Ellmin, 2003). Intentionen med portfoliometodiken är att skapa ett helhetsperspektiv över studentens utveckling och ska vara ett hjälpmedel för både läraren och studenten att på ett strukturerat sätt dokumentera, kommunicera och skapa forum som främjar ett optimalt lärande. Studenten skall se sin utveckling och lärandeprocess under hela utbildningen och inte bara i en enstaka kurs. När utbildningen är klar har studenten en portfolio som visar på den egna utvecklingen och kompetensen som färdig sjuksköterska. Portfoliometodiken ska stimulera till ökat ansvarstagande och genom att formulera egna mål kan studenten öka medvetenheten hos sig själv och belysa de områden som behöver utvecklas (Gannon et al, 2001). Studenter har under sin utbildning behov av olika former av stöd och portfoliometodiken kan möjliggöra att studenten får det stöd som behövs genom att studenten belyser sina speciella behov. I utvecklings- och bedömningssamtalen vars summativa och reflekterande dokumentation kan ingå i portfolion, skall studenten vara en aktiv samtalspartner och genom att leda samtalet får studenten också ett större ansvar för sitt eget lärande (Ellmin & Ellmin, 2003; Van Tartwijk & Driessen, 2009). Portfoliometodiken stimulerar också till reflektion då studenten tittar tillbaka på och analyserar sina tidigare genomförda uppgifter och upplevelser från såväl teoretiska som praktiska moment (Van Tartwijk & Driessen, 2009). På sjuksköterskeutbildningen på Malmö högskolan finns metodiken till viss del implementerad sedan vårterminen 2010. Implementeringen fokuserades initialt på hur portfoliometodiken ska användas i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) men finns nu även i andra kurser. Denna process har varit komplicerad men utmanande då flera hundra handledare men också många lärare varje termin blir involverade i denna pedagogik (FoU-rapport 2, 2011, http://hdl.handle.net/2043/11938). en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.subject portfolio en_US
dc.subject sjuksköterskeutbildning en_US
dc.subject.classification Medicine en_US
dc.title Portfolio för professionell utveckling mot yrkesrollen; en_US
dc.type Conference Paper, other en_US
dc.relation.url http://www.nu2010.se/ en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en
dc.description.other NU2010 Dialog för lärande, 13-15 oktober 2010, Stockholm en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::MEDICINE en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics