Införande av portfoliometodik för professionell utveckling mot yrkesrollen som sjuksköterska

DSpace Repository

Införande av portfoliometodik för professionell utveckling mot yrkesrollen som sjuksköterska

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bengtsson, Mariette
dc.contributor.editor Bengtsson, Mariette
dc.contributor.editor Wann-Hansson, Christine
dc.date.accessioned 2012-10-30T08:26:42Z
dc.date.available 2012-10-30T08:26:42Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 58-59 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-980036-0-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14277
dc.description En portfolio är inte bara en samling alster utan är också en lär-, kommunikationsoch utvärderingsstrategi för att spegla studentens utveckling under utbildningstiden för att säkerställa att lärandemålen uppfylls. Portfoliouppgifter baserade på kursplanens lärandemål skall underlätta för studenten att nå målen med aktuell kurs och utbildning (Biggs & Tang, 1998; Ellmin & Ellmin, 2003). Intentionen med portfoliometodiken är att skapa ett helhetsperspektiv över studentens utveckling och ska vara ett hjälpmedel för både läraren och studenten att på ett strukturerat sätt dokumentera, kommunicera och skapa forum som främjar ett optimalt lärande. Studenten skall se sin utveckling och lärandeprocess under hela utbildningen och inte bara i en enstaka kurs. När utbildningen är klar har studenten en portfolio som visar på den egna utvecklingen och kompetensen som färdig sjuksköterska. Portfoliometodiken ska stimulera till ökat ansvarstagande och genom att formulera egna mål kan studenten öka medvetenheten hos sig själv och belysa de områden som behöver utvecklas (Gannon et al, 2001). Studenter har under sin utbildning behov av olika former av stöd och portfoliometodiken kan möjliggöra att studenten får det stöd som behövs genom att studenten belyser sina speciella behov. I utvecklings- och bedömningssamtalen vars summativa och reflekterande dokumentation kan ingå i portfolion, skall studenten vara en aktiv samtalspartner och genom att leda samtalet får studenten också ett större ansvar för sitt eget lärande (Ellmin & Ellmin, 2003; Van Tartwijk & Driessen, 2009). Portfoliometodiken stimulerar också till reflektion då studenten tittar tillbaka på och analyserar sina tidigare genomförda uppgifter och upplevelser från såväl teoretiska som praktiska moment (Van Tartwijk & Driessen, 2009). På sjuksköterskeutbildningen på Malmö högskolan finns metodiken till viss del implementerad sedan vårterminen 2010. Implementeringen fokuserades initialt på hur portfoliometodiken ska användas i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) men finns nu även i andra kurser. Denna process har varit komplicerad men utmanande då flera hundra handledare men också många lärare varje termin blir involverade i denna pedagogik (FoU-rapport 2, 2011, http://hdl.handle.net/2043/11938). en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Akademiskt lärarskap (AKL), Malmö högskola en_US
dc.relation.ispartofseries Skriftserie / Akademiskt lärarskap;1
dc.subject portfolio en_US
dc.subject reflektion en_US
dc.subject lärandeverktyg en_US
dc.subject.classification Medicine en_US
dc.title Införande av portfoliometodik för professionell utveckling mot yrkesrollen som sjuksköterska en_US
dc.type Conference other en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en
dc.description.other Erfarenheter vs Forskning. Hur utvecklas vi som högskolelärare Katrinetorp 8 – 9 december 2011 en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::MEDICINE en_US
dc.relation.ispartofpublication Erfarenhet vs. forskning : hur utvecklas vi som högskolelärare?;
 Find Full text Files for download
Icon
Programbok

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics