Att hantera symtom vid funktionella mag-tarmbesvär : symtomutveckling och egenvård

DSpace Repository

Att hantera symtom vid funktionella mag-tarmbesvär : symtomutveckling och egenvård

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Att hantera symtom vid funktionella mag-tarmbesvär : symtomutveckling och egenvård
Author Bengtsson, Mariette
Date 2012
Swedish abstract
Irritable Bowel Syndrom (IBS) är en vanlig global funktionell mag- och tarmsjukdom och uppskattningsvis har 12 procent av Sveriges befolkning IBS. Patienterna behandlas av läkare i primärvården eller av specialistläkare. IBS kännetecknas av besvär från mag-tarmkanalen utan någon bakomliggande påvisbar patofysiologisk eller biokemisk orsak och diagnosen baseras på Rom III kriterierna. Patienter med IBS kan beroende på besvär ha diarré- respektive förstoppningsdominerad IBS eller en intermittent avföringsfrekvens som växlar mellan diarré och förstoppning. Orsakerna till patienternas besvär är komplexa och det är flera faktorer som kan ha betydelse för sjukdomens uppkomst. Störningar i tarmmotoriken, ökad känslighet i tarmen s.k. inre hypersensivitet, störningar i kommunikationen mellan tarmen och hjärnan s.k. ”brain-gut axis”, samt störningar i hormoner och peptider har visat sig ha en viss betydelse. Det är fler kvinnor än män som drabbas av IBS och symtomen varierar beroende på kön. Förstoppning till exempel, är vanligare bland kvinnor, medan diarré är vanligare bland män. Patienter med IBS lider också av många andra besvär, såsom gaser, trötthet, illamående och huvudvärk. Patienter som har IBS har en hög sjukfrånvaro och de utsätts för stort lidande, vilket i förlängningen även påverkar deras sociala situation och dagliga liv. Samhällets kostnad för patienter med IBS är stor eftersom de konsumerar mycket sjukvård i sin jakt efter hjälp för sina besvär. Vid läkarbesöket är det patientens uppgifter som får ligga till grund för fortsatt utredning, men någon enhetlig utrednings- och behandlingsstrategi finns inte. Omhändertagandet av patienter med IBS är i huvudsak medicinskt inriktad och syftar till att lindra patientens besvär och öka välbefinnandet, eftersom någon botande behandling inte finns. Omvårdnadsåtgärder saknas vilket kan anses vara en brist, speciellt för denna patientgrupp som har en så komplex sjukdomsbild. Det fanns ett behov av ett kort och enkelt bedömningsinstrument för att få en uppfattning om de besvär som patienter med IBS har och för att följa behandlingseffekten. Därför utvecklades Visual Analogue Scale for Irritable Bowel Syndrome (VAS-IBS) för att fånga patienters subjektiva upplevelse av sina mag- och tarmbesvär. Formuläret består av nio frågor varav sju skall skattas av patienten med hjälp av en visual analog skala (VAS) och två besvaras med JA/NEJ. De psykometriska testerna bekräftade att VAS-IBS har hög tillförlitlighet avseende validitet, reliabilitet och intern samstämmighet. Formuläret är enkelt att använda för patienter såväl som för vårdpersonal.
Publisher Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) i samarbete med Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige (FSGS) och Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal (SEGP)
Language swe (iso)
Subject IBS
VAS-IBS
Symptoms
health aspects
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Note Svenska gastrodagarna , Malmö 8-11 maj 2012
Handle http://hdl.handle.net/2043/14278 Permalink to this page
Link http://www.gastrodagarna.se/vetenskapligt+program/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics