HOW CAN ICTs AND NEW/SOCIAL MEDIA REMEDY THE PROBLEM OF VITAL STATISTICS DEFICIENCIES IN GHANA? (THE CASE OF GHANA BIRTHS AND DEATHS REGISTRY DEPARTMENT)

DSpace Repository

HOW CAN ICTs AND NEW/SOCIAL MEDIA REMEDY THE PROBLEM OF VITAL STATISTICS DEFICIENCIES IN GHANA? (THE CASE OF GHANA BIRTHS AND DEATHS REGISTRY DEPARTMENT)

Details

Files for download
Icon
This document has ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title HOW CAN ICTs AND NEW/SOCIAL MEDIA REMEDY THE PROBLEM OF VITAL STATISTICS DEFICIENCIES IN GHANA? (THE CASE OF GHANA BIRTHS AND DEATHS REGISTRY DEPARTMENT)
Author BAIDOO, Stephen
Date 2012
English abstract
THE two most important events in every man’s Earth life are birth and death. Each of these events happens once in a life time. Every individual comes into the world at a certain time on one particular day. In the same way, every person leaves this world on one particular day at a certain time. The interaction of these two important events define, to a large extent, the totality of global population at any given time period. Whether there is population boom/ explosion or collapse in the world as a whole depends on these two natural sources. Some demographers, however, classify migration (i.e. emigration and immigration or in-migration and out-migration) as part of the sources of population growth. Recording these events as and when they occur is not for fun or an end to itself, but rather as a means to an end. Population affects every aspect of human life, namely: economic, political, legal, social, cultural, environmental, health, etc. It is for these and other equally important reasons that people of vision such as John Graunt (1620-1674); Thomas Malthus (1766-1834); Sir James Steuart (1713-1780); William Godwin (1756-1836); and the like sought, in those early days, to give recognition to population issues. This establishes the fact that although the formal field of demography is a relatively recent innovation, people have long been concerned about the size and characteristics of their territorial populations for a very long time. In spite of its enormous importance, it appears that little time and resources are channeled into population management in contemporary times. In Ghana, as in many developing countries, very little attention has been given the field by successive governments. This low-profile attitude towards population issues has, over the years, adversely affected the country’s socio-economic and political progress. I may not be too wrong to postulate that true development has eluded most African countries and the developing world at large mainly because in all of these countries proper attention has not been given to population matters. Is it not true that lack of proper method and resources are the main causes of leaders’ seemingly care-free attitude towards population issues in these developing countries in the past? Even though it may seem that many waters have passed under the bridge and that, things seem to have fallen apart (Chinua Achibe) there is always a window of escape when all doors are closed. Information and Communication Technologies (ICTs) are the new generation of windows and escape routes out of many hitherto insurmountable problems. Therefore, in this thesis, I would like to explore and examine how ICTs and the famous new/social media may help alleviate the problem of non-registration or inadequate registration of vital events in Ghana.
Swedish abstract
De två viktigaste händelserna i varje man jordliv är födelse och död. Varje av dessa händelser händer en gång i en livtid. Varje individ kommer in i världen på en bestämd tid på en särskild dag. På samma sätt lämnar varje person denna värld på en särskild dag på en bestämd tid. Växelverkan av dessa två viktiga händelser definierar, till en stor grad, totalityen av den globala befolkningen på någon given tidsperiod. Huruvida det finns befolkningboom/explosionen, eller kollapsen i världen beror i sin helhet på dessa två naturliga källor. Några demographers, klassificerar emellertid flyttning (dvs. emigration och invandring eller inflyttning och ut-flyttning) som delen av källorna av befolkningtillväxt. Antecknar dessa händelser, som och, när de uppstår, inte för gyckel eller en avsluta till honom, men ganska som hjälpmedel till en avsluta. Befolkningen påverkar varje aspekt av människoliv, namely: ekonomiskt, politiskt, lagligt, socialt, kulturellt, miljö-, vård-, Etc. Det är för dessa, och annat lika viktigt resonerar att folk av vision liksom John Graunt (1620-1674); Thomas Malthus (1766-1834); Herrn James Steuart (1713-1780); William Godwin (1756-1836); och något liknande sökte, i de tidig sortdagar, att ge erkännande till befolkningen utfärdar. Detta upprättar faktumet att, även om de formella sätter in av demography, är en förhållandevis ny innovation, folk long har angå om storleksanpassa och kännetecknen av deras territoriella befolkningar för mycket en lång tid. Trots dess jättelika betydelse, verkar som om det lite tid och resurser kanaliseras in i befolkningledning i samtidaa tider. I Ghana som i många ett u-land mycket lite uppmärksamhet har givits sätta in av på varandra följande regeringar. Denna low-profile inställning in mot befolkning utfärdar, över åren, har motsatt påverkats landets samhällsekonomiska och politiska framsteg. Jag kan inte vara för fel att förutsätta att riktig utveckling har undsluppit mest afrikanska länder och framkallningsvärlden på stort främst, därför att sammanlagt av dessa länder riktig uppmärksamhet inte har varit fallen föra befolkningmaterier. Är det inte riktigt att brist av den riktiga metoden och resurser är det huvudsakligt orsakar av ledare seemingly care-free inställning in mot befolkning utfärdar i dessa ett u-land i förflutnan? Även om det kan verka, att många bevattnar, har passerat under överbrygga, och, att, saker verkar för att ha stupat apart (Chinua Achibe) där är alltid ett fönster av flykten, när alla dörrar är stängda. Informations- och kommunikationsteknologier (ICTs) är den nya utvecklingen av fönster och flyktruttar ut ur många hitherto oöverstigliga problem. Därför i detta te, skulle jag något liknande för att undersöka och undersöka hur ICTs och det berömda nya/sociala massmedia kan hjälpa att lätta problemet av non-registreringen eller den otillräckliga registreringen av livsviktiga händelser i Ghana.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 81
Language eng (iso)
Subject BIRTHS AND DEATHS
Vital Statistics,
Deficiencies,
Registration
ICTs,
Social Media
Remedy
SWOT
SMS
GSS
Coroner
Culture of Records keeping
Department
Registry
Handle http://hdl.handle.net/2043/14291 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics