Arbetsberedning med www.ByggAi.se

DSpace Repository

Arbetsberedning med www.ByggAi.se

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Arbetsberedning med www.ByggAi.se
Author Persson, Mats
Date 2012
Swedish abstract
Arbetsberedning med www.ByggAi.se redovisar hur man på ett effektivt sätt planerar och förbereder olika arbetsmoment på byggarbetsplatsen. På www.ByggAi.se finns mer än 150 arbetsinstruktioner samlade och ytterligare tillkommer efterhand. Instruktionerna är uppbyggda på ett enhetligt sätt och samma mall rekommenderas även för andra moment. Boken är framtagen som ett hjälpmedel till arbetsledningen vid byggarbete för att på bästa sätt använda www.ByggAi.se och åskådligt tillsammans med medarbetarna gå igenom arbetsinstruktioner uppbyggda enligt Förutsättningar, Förarbete, Egenkontroll och Genomförande. Även projektörer kan med hjälp av arbetsberedning få insikt och förståelse för hur olika detaljer och byggnadsdelar byggs upp i praktiken. Boken fungerar också utmärkt vid utbildningar och på www.ByggAi.se/arbetsberedning finns en presentation med bilder som beskriver bokens innehåll och funktion.
Link http://www.byggai.se/Sidor/Filer/Arbetsberedning-w... (external link to publication)
Publisher Sveriges Byggindustrier
Series/Issue En handbok från Sveriges Byggindustrier FoU-Syd;
ISSN 1652-6392
Pages 21
Language swe (iso)
Subject arbetsberedning
kunskapsledning
knowledge management
lean construction
Technology
Research Subject Categories::TECHNOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/14296 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics