Yngre elevers känslor och uppfattningar kopplade till matematikämnet

DSpace Repository

Yngre elevers känslor och uppfattningar kopplade till matematikämnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Yngre elevers känslor och uppfattningar kopplade till matematikämnet
Author Bynke, Margareta
Date 2012
Swedish abstract
Ett flertal nationella och internationella undersökningar som visar en nedgång i svenska elevers matematikresultat har gjort, att intresset för skolans matematikundervisning har ökat. Det råder idag en vetenskaplig konsensus kring att uppfattningar och känslor spelar stor roll i matematikundervisningen och i elevers matematiklärande. Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka känslor och uppfattningar som tio elever förknippar med matematik men också att undersöka vilka känslor som kan kopplas till vilka matematiksituationer. Tio elever från årskurs 1 till och med årskurs 5 intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer utifrån en kvalitativ ansats. För att undersöka vilka känslor som kan kopplas till vilka specifika matematiksituationer användes artefakter, d.v.s. olika matematikuppgifter. Studiens resultat visar att de uppfattningar som andra elever för två till tre decennier sedan uppvisade i relativt oförändrat skick lever kvar idag hos dessa tio intervjuade elever. Det går också att se ett samband mellan förmågor och positiva känslor samt mellan oförmågor och negativa känslor medan eleverna löser matematikuppgifter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Matematik
uppfattningar
känslor
lärande
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/14324 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics