Yngre elevers känslor och uppfattningar kopplade till matematikämnet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bynke, Margareta
dc.date.accessioned 2012-11-09T14:02:14Z
dc.date.available 2012-11-09T14:02:14Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 51 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14324
dc.description Ett flertal nationella och internationella undersökningar som visar en nedgång i svenska elevers matematikresultat har gjort, att intresset för skolans matematikundervisning har ökat. Det råder idag en vetenskaplig konsensus kring att uppfattningar och känslor spelar stor roll i matematikundervisningen och i elevers matematiklärande. Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka känslor och uppfattningar som tio elever förknippar med matematik men också att undersöka vilka känslor som kan kopplas till vilka matematiksituationer. Tio elever från årskurs 1 till och med årskurs 5 intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer utifrån en kvalitativ ansats. För att undersöka vilka känslor som kan kopplas till vilka specifika matematiksituationer användes artefakter, d.v.s. olika matematikuppgifter. Studiens resultat visar att de uppfattningar som andra elever för två till tre decennier sedan uppvisade i relativt oförändrat skick lever kvar idag hos dessa tio intervjuade elever. Det går också att se ett samband mellan förmågor och positiva känslor samt mellan oförmågor och negativa känslor medan eleverna löser matematikuppgifter. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Matematik en_US
dc.subject uppfattningar en_US
dc.subject känslor en_US
dc.subject lärande en_US
dc.subject undervisning en_US
dc.title Yngre elevers känslor och uppfattningar kopplade till matematikämnet en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics