Kvinnors rätt i samhället?

DSpace Repository

Kvinnors rätt i samhället?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvinnors rätt i samhället?
Author Kvist, Maria
Date 2012
Swedish abstract
Detta är en undersökning som berör kvinnliga skribenter under senare delen av 1800-talet i Stockholmsregionen. Undersökningen är baserad på två tidskrifter som kom ut 1859 och framåt. Den ena tidskriften är Tidskrift för hemmet (1859) som var den första tidningen i Sverige med kvinnliga skribenter och en kvinnlig utgivare. Den andra är Dagny som blev en uppföljare till Tidskrift för hemmet (1886) och som gavs ut av Fredrika-Bremer-Förbundet. Undersökningen görs genom att analysera tidskrifternas första utgåvor under deras första år för att ta reda på vad kvinnorna skrev om och om de ville tillföra något till den rådande hierarkin som fanns i samhället med manlig dominans. Syftet med undersökningen är att visa vilken kvinnosyn skribenterna hade och vad de skriver om gällande kvinnorna i samhället eftersom mycket tidigare forskning enbart berör vilka dessa kvinnliga skribenter var. För att analysera texterna har jag använt mig av en ideologikritisk textanalys som innebär att man läser texterna med vetskapen om att det finns en rådande ideologi i samhället där texterna ges ut och att också försöka se om texterna visar någon form av ”reform” för att förändra ideologin. Min undersökning visar att skribenterna i tidskrifterna skrev om och för kvinnor, de behandlar ämnen som kvinnors rätt till arbete och utbildning och att kvinnor ska få fler rättigheter i samhället, såsom rösträtt. De vill arbeta för ett mer jämställt samhälle. Resultaten visar också att det skett en förändring mellan de år som tidningarna först gavs ut då fokus har flyttats från att kvinnorna ska få arbete till att de har arbete men borde få mer jämställda löner.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kvinnosyn
ideologianalys
uppfostran
utbildning
arbete
idealkvinnan
Handle http://hdl.handle.net/2043/14325 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics