Kvinnors rätt i samhället?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Kvist, Maria
dc.date.accessioned 2012-11-09T14:02:28Z
dc.date.available 2012-11-09T14:02:28Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 39 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14325
dc.description Detta är en undersökning som berör kvinnliga skribenter under senare delen av 1800-talet i Stockholmsregionen. Undersökningen är baserad på två tidskrifter som kom ut 1859 och framåt. Den ena tidskriften är Tidskrift för hemmet (1859) som var den första tidningen i Sverige med kvinnliga skribenter och en kvinnlig utgivare. Den andra är Dagny som blev en uppföljare till Tidskrift för hemmet (1886) och som gavs ut av Fredrika-Bremer-Förbundet. Undersökningen görs genom att analysera tidskrifternas första utgåvor under deras första år för att ta reda på vad kvinnorna skrev om och om de ville tillföra något till den rådande hierarkin som fanns i samhället med manlig dominans. Syftet med undersökningen är att visa vilken kvinnosyn skribenterna hade och vad de skriver om gällande kvinnorna i samhället eftersom mycket tidigare forskning enbart berör vilka dessa kvinnliga skribenter var. För att analysera texterna har jag använt mig av en ideologikritisk textanalys som innebär att man läser texterna med vetskapen om att det finns en rådande ideologi i samhället där texterna ges ut och att också försöka se om texterna visar någon form av ”reform” för att förändra ideologin. Min undersökning visar att skribenterna i tidskrifterna skrev om och för kvinnor, de behandlar ämnen som kvinnors rätt till arbete och utbildning och att kvinnor ska få fler rättigheter i samhället, såsom rösträtt. De vill arbeta för ett mer jämställt samhälle. Resultaten visar också att det skett en förändring mellan de år som tidningarna först gavs ut då fokus har flyttats från att kvinnorna ska få arbete till att de har arbete men borde få mer jämställda löner. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Kvinnosyn en_US
dc.subject ideologianalys en_US
dc.subject uppfostran en_US
dc.subject utbildning en_US
dc.subject arbete en_US
dc.subject idealkvinnan en_US
dc.title Kvinnors rätt i samhället? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics