Aktionsforskning & fallstudier

DSpace Repository

Aktionsforskning & fallstudier

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Aktionsforskning & fallstudier
Author Dychawy Rosner, Irena
Editor Granskär, Monica ; Höglund-Nielsen, Brigitta
Date 2012
Swedish abstract
Artikeln avhandlar metodologiska perspektiv rörande deltagarbaserad aktionsforskning och fallstudie som metod. Aktionsforskningen ses som interaktionen mellan undersökare och medverkande vilket btraktas som ett viktigt inslag i en förändringsprocess.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
ISBN 978-91-44-07699-7
Language swe (iso)
Subject research methodology
participatory action research
case study research
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14329 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics