Examensarbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Examensarbete
Author Hagerman, Emma
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka ifall införandet av en skoluniform skulle få bort kläders betydelse i dagens skola. Till min hjälp har jag använt mig av fem frågeställningar som alla handlar om kläders betydelse inom skolan. Den metod jag använt är kvalitativ, både observation och intervju. Jag valde, slumpmässigt ut åtta elever i årskurs 9 för intervju. Resultatet av både observationen och intervjuerna vittnar om att kläder har en stark betydelse för vem man är. Det är viktigt att se bra ut och att ha snygga kläder. De som har samma kläder på sig i flera dagar, eller som inte har fina kläder, kan fara illa i form av mobbning och utanförskap. Förvånansvärt många tyckte att införandet av en skoluniform hade varit bra, sett ur ett statusperspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skoluniform
kläder
mode
status
ungdom
uniform
Handle http://hdl.handle.net/2043/14334 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics