Lärarperspektiv på undervisningsspråkets inverkan på matematikutvecklingen hos tvåspråkiga elever i Libanon och i Sverige

DSpace Repository

Lärarperspektiv på undervisningsspråkets inverkan på matematikutvecklingen hos tvåspråkiga elever i Libanon och i Sverige

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Lärarperspektiv på undervisningsspråkets inverkan på matematikutvecklingen hos tvåspråkiga elever i Libanon och i Sverige
Author Elmasri, Mirna
Date 2012
English abstract
Teachers' perspectives on the influence of language on the mathematical development of bilingual students in Lebanon and in Sweden
Swedish abstract
Med föreliggande studie vill jag ta reda på vilka argument tvåspråkiga lärare, i Sverige och i Libanon, anför om syftet att bedriva tvåspråkiga elevers matematikundervisning på majoritetsspråket, svenska, respektive det främmande språket, engelska. Ett annat syfte är att undersöka vad lärarna finner för inverkan på kunskapsutvecklingen i matematik. Genom kvalitativa intervjuer med tre pedagoger, en i Libanon och två i Sverige, synliggörs hur dessa lärare argumenterar inom detta område och vad de baserar sina ställningstaganden på. Resultatet från studien visar att lärarna ser olika syften med att bedriva undervisningen på ett annat språk än elevernas modersmål. De flesta lärare menar att syftet med undervisningen inriktar sig mer till språkutveckling än matematikutveckling. Vidare visar resultatet att inte alla lärare anser att elevens modersmål gynnar matematikutvecklingen, vilket inte överrensstämmer med forskningen inom detta område. Lärarna anser att det finns andra sätt att utveckla elevernas begreppsförståelse såsom konkreta material. Resultatet visar även att lärarna menar att tvåspråkig matematikundervisningen gynnar elevernas matematikförståelse. Lärarna menar här att tvåspråkig undervisning främjar förståelsen, ju tidigare eleverna börjar med det.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråk
begreppsförståelse
flerspråkighet
främmande språk
majoritetsspråk
matematikundervisning
minoritetsspråk
modersmålets betydelse
tvåspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/14336 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics