Lärarperspektiv på undervisningsspråkets inverkan på matematikutvecklingen hos tvåspråkiga elever i Libanon och i Sverige

DSpace Repository

Lärarperspektiv på undervisningsspråkets inverkan på matematikutvecklingen hos tvåspråkiga elever i Libanon och i Sverige

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Elmasri, Mirna
dc.date.accessioned 2012-11-14T10:29:48Z
dc.date.available 2012-11-14T10:29:48Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 61 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14336
dc.description Med föreliggande studie vill jag ta reda på vilka argument tvåspråkiga lärare, i Sverige och i Libanon, anför om syftet att bedriva tvåspråkiga elevers matematikundervisning på majoritetsspråket, svenska, respektive det främmande språket, engelska. Ett annat syfte är att undersöka vad lärarna finner för inverkan på kunskapsutvecklingen i matematik. Genom kvalitativa intervjuer med tre pedagoger, en i Libanon och två i Sverige, synliggörs hur dessa lärare argumenterar inom detta område och vad de baserar sina ställningstaganden på. Resultatet från studien visar att lärarna ser olika syften med att bedriva undervisningen på ett annat språk än elevernas modersmål. De flesta lärare menar att syftet med undervisningen inriktar sig mer till språkutveckling än matematikutveckling. Vidare visar resultatet att inte alla lärare anser att elevens modersmål gynnar matematikutvecklingen, vilket inte överrensstämmer med forskningen inom detta område. Lärarna anser att det finns andra sätt att utveckla elevernas begreppsförståelse såsom konkreta material. Resultatet visar även att lärarna menar att tvåspråkig matematikundervisningen gynnar elevernas matematikförståelse. Lärarna menar här att tvåspråkig undervisning främjar förståelsen, ju tidigare eleverna börjar med det. en_US
dc.description.abstract Teachers' perspectives on the influence of language on the mathematical development of bilingual students in Lebanon and in Sweden en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject andraspråk en_US
dc.subject begreppsförståelse en_US
dc.subject flerspråkighet en_US
dc.subject främmande språk en_US
dc.subject majoritetsspråk en_US
dc.subject matematikundervisning en_US
dc.subject minoritetsspråk en_US
dc.subject modersmålets betydelse en_US
dc.subject tvåspråkighet en_US
dc.title Lärarperspektiv på undervisningsspråkets inverkan på matematikutvecklingen hos tvåspråkiga elever i Libanon och i Sverige en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics