Det Fysiska Klassrummet - Ett rum i ständig förändring

DSpace Repository

Det Fysiska Klassrummet - Ett rum i ständig förändring

Details

Files for download
Icon
Hur det fysiska ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det Fysiska Klassrummet - Ett rum i ständig förändring
Author Rylander, Adam ; Persson, Oskar
Date 2011
Swedish abstract
I det här arbetet undersöker vi det fysiska klassrummet, hur man kan använda det som ett redskap i undervisningen, hur elever upplever rummet, hur de upplever sig delaktiga i utformning och hur det kan komma att se ut i framtiden.Empirin är inhämtad på en skola i Burlövs kommun och på en skola i Fosie rektorsområde. Vi har intervjuat nio elever mellan årskurs tre och fem, som vi delade in i tre elevgrupper, samt två ateljeristor. Vi har även intervjuat utställningsscenografen på Malmöhus slott angående ett projekt där man valde att renovera ett lekrum tillsammans med elever från Segeparks förskola. Syftet med uppsatsen har varit att se hur man tänker kring rum avsett för lärande i olika verksamheter. Framförallt har vi varit intresserade av elevernas förhållande till sina klassrum. Den frågeställning vi har utgått ifrån är: Är klassrummet skapat för den moderna eleven? Hur ser eleverna på sitt klassrums funktion och hur de använder det? Vilket inflytande känner elever att de har över sin miljö? Hur ser pedagoger att undervisningen påverkas av det fysiska klassrummet? För att lättare kunna besvara vår frågeställning har vi gjort två intervjuer med varje elevgrupp, samt byggt modeller av deras drömklassrum. När vi intervjuade ateljeristorna och utställningsscenografen gick vi även igenom utvalda projekt och återskapade processen för att själva kunna upptäcka hur rummet har spelat roll i deras arbete. Vi upptäckte att arkitekturen som ska modernisera den svenska skolan inte påverkar klassrummet nämnvärt. Det vill säga, att många klassrum, trots reformeringar och storsatsningar, ser likadana ut i landet som de har gjort sedan folkskolans införande. Till stor del grundar det sig i traditioner och föreställningar som inte alltid stämmer överens med de behov som läroplanen tydliggör. Vidare insåg vi att elevers behov av skiftande miljöer blir allt viktigare i växande klassrum. Allt eftersom började vi att ställa oss frågan hur klassrummet kan komma att behöva moderniseras, för att inte helt förlora sin centarla roll för lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Klassrum
Klassrummet
rum
rummet
mljö
den fysiska miljön
det fysiska klassrummet
läromiljö
lärandemiljö
den tredje pedagogen
bänkplacering
miljöns betydelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/14337 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics