Det Fysiska Klassrummet - Ett rum i ständig förändring

DSpace Repository

Det Fysiska Klassrummet - Ett rum i ständig förändring

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Rylander, Adam
dc.contributor.author Persson, Oskar
dc.date.accessioned 2012-11-15T07:51:27Z
dc.date.available 2012-11-15T07:51:27Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 61 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14337
dc.description I det här arbetet undersöker vi det fysiska klassrummet, hur man kan använda det som ett redskap i undervisningen, hur elever upplever rummet, hur de upplever sig delaktiga i utformning och hur det kan komma att se ut i framtiden.Empirin är inhämtad på en skola i Burlövs kommun och på en skola i Fosie rektorsområde. Vi har intervjuat nio elever mellan årskurs tre och fem, som vi delade in i tre elevgrupper, samt två ateljeristor. Vi har även intervjuat utställningsscenografen på Malmöhus slott angående ett projekt där man valde att renovera ett lekrum tillsammans med elever från Segeparks förskola. Syftet med uppsatsen har varit att se hur man tänker kring rum avsett för lärande i olika verksamheter. Framförallt har vi varit intresserade av elevernas förhållande till sina klassrum. Den frågeställning vi har utgått ifrån är: Är klassrummet skapat för den moderna eleven? Hur ser eleverna på sitt klassrums funktion och hur de använder det? Vilket inflytande känner elever att de har över sin miljö? Hur ser pedagoger att undervisningen påverkas av det fysiska klassrummet? För att lättare kunna besvara vår frågeställning har vi gjort två intervjuer med varje elevgrupp, samt byggt modeller av deras drömklassrum. När vi intervjuade ateljeristorna och utställningsscenografen gick vi även igenom utvalda projekt och återskapade processen för att själva kunna upptäcka hur rummet har spelat roll i deras arbete. Vi upptäckte att arkitekturen som ska modernisera den svenska skolan inte påverkar klassrummet nämnvärt. Det vill säga, att många klassrum, trots reformeringar och storsatsningar, ser likadana ut i landet som de har gjort sedan folkskolans införande. Till stor del grundar det sig i traditioner och föreställningar som inte alltid stämmer överens med de behov som läroplanen tydliggör. Vidare insåg vi att elevers behov av skiftande miljöer blir allt viktigare i växande klassrum. Allt eftersom började vi att ställa oss frågan hur klassrummet kan komma att behöva moderniseras, för att inte helt förlora sin centarla roll för lärande. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Klassrum en_US
dc.subject Klassrummet en_US
dc.subject rum en_US
dc.subject rummet en_US
dc.subject mljö en_US
dc.subject den fysiska miljön en_US
dc.subject det fysiska klassrummet en_US
dc.subject läromiljö en_US
dc.subject lärandemiljö en_US
dc.subject den tredje pedagogen en_US
dc.subject bänkplacering en_US
dc.subject miljöns betydelse en_US
dc.title Det Fysiska Klassrummet - Ett rum i ständig förändring en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Hur det fysiska ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics