Högläsning och individuell läsning i grundskolan

DSpace Repository

Högläsning och individuell läsning i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Högläsning och individuell läsning i grundskolan
Author Kerstin Persson, Maria Höglander
Date 2012
Swedish abstract
Abstract Höglander, Maria & Persson, Kerstin (2012). Högläsning och individuell läsning i grundskolan. – En studie om hur lärare ser på stöttning gällande elevers läsförståelse av skönlitterära texter Malmö: Lärarutbildningen Malmö högskola. Vår studie handlar om att undersöka lärares syn på skönlitterär läsning. Syftet med studien är att få en djupare insyn i hur lärare ser på sitt arbete med stöttning och läsförståelse vid högläsning och individuell läsning i årskurs 1-3. Vår teoretiska utgångspunkt är framförallt Gibbons syn på stöttning och läsförståelse vid skönlitterär läsning Vår studie bygger på en kvalitativ metod där insamling av empirin har gjorts genom intervjuer med lärare i årskurs 1-3. Frågeställningar som har besvarats är: Vilken syn har lärare i årskurs 1-3 på högläsning och individuell läsning av skönlitterära texter? Hur beskriver lärare att de arbetar med stöttning som bidrar till läsförståelse av skönlitterära texter? Resultatet pekar på att lärarna har en positiv syn på att använda skönlitteratur i sin undervisning och läsning av skönlitterära texter är en daglig aktivitet i undervisningen. Vårt resultat visar också att planerade läsaktiviteter med koppling till högläsningen förekommer oftare än vid den individuella läsningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Högläsning
individuell läsning
skönlitteratur
stöttning och läsförståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/14338 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics