Plasma som ersättning för serum i kontroller och kalibratorer. Undersökning av matriseffekter för analys av läkemedel med LC-MS/MS-teknik.

DSpace Repository

Plasma som ersättning för serum i kontroller och kalibratorer. Undersökning av matriseffekter för analys av läkemedel med LC-MS/MS-teknik.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Erlandsson, Therese
dc.date.accessioned 2012-11-19T10:14:24Z
dc.date.available 2012-11-19T10:14:24Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 20 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14352
dc.description Vid nuvarande framställning av kontroller och kalibratorer för läkemedelsanalys med LC-MS/MS-teknik används idag serum där fibrinogenet har fällts ut med kalciumklorid. Eftersom detta tros ge upphov till ökad jonsuppression skulle plasma där fibrinogen istället tagits bort genom frysning/tining kunna användas. Denna studie har utförts för att undersöka om och hur dessa två olika matriser skiljer sig vad gäller bland annat jonsuppression och enhancement, och studien innefattar även obehandlad plasma. Studien har utförts i samband med analys av två olika metoder för läkemedel, som bland annat utgörs av neuroleptika och bensodiazepiner. Postkolonn-infusion utfördes för båda metoderna och ingen nämnvärd jonsuppression eller enhancement kunde påvisas för någon av de tre olika matriserna. Kalibreringskurvor togs även fram för att undersöka skillnader mellan matriserna och här var dessa skillnader marginella. en_US
dc.description.abstract For the current preparation of control and calibration samples for drug analysis with LC-MS/MS technique, serum is used where the fibrinogen has been precipitated with calcium chloride. Seeing as this may have an increased risk of ion suppression, it might be possible to use plasma where the fibrinogen has been removed by freeze/thaw-cycles instead. This study has been carried out to determine if and how there are any differences, such as ion suppression and enhancement, between the two matrices along with untreated plasma. The study has been performed along with two different methods for analysing drugs, such as neuroleptics and benzodiazepines. Post-column infusion was made for both methods and no appreciable ion suppression or enhancement were demonstrated for any of the three different matrices. Calibration curves were retrieved to determine differences between the matrices and these distinctions were marginal. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject frysning/tining en_US
dc.subject jonsuppression en_US
dc.subject LC-MS/MS en_US
dc.subject läkemedelsanalys en_US
dc.subject matriseffekt en_US
dc.subject plasma en_US
dc.subject postkolonn-infusion en_US
dc.subject serum en_US
dc.title Plasma som ersättning för serum i kontroller och kalibratorer. Undersökning av matriseffekter för analys av läkemedel med LC-MS/MS-teknik. en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics