Påverkan genom manipulerade fotografiska bilder

DSpace Repository

Påverkan genom manipulerade fotografiska bilder

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Widéen, Carl
dc.date.accessioned 2012-11-20T10:10:37Z
dc.date.available 2012-11-20T10:10:37Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 59 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14357
dc.description Jag ville undersöka förhållandet mellan en fotografs specifika intentioner gällande manipulering av bildspråkets aspekter och personers tolkningar av dessa aspekter i fotografiska bilder. Jag lät fem personer enskilt tolka åtta manipulerade bilder. Aspekterna i bilderna är kopplade till teorier som berättar vad de specifika manipuleringarna innebär. Jag utgick från Encoding/Decoding-modellen av Stuart Hall som tittar på hur mottagare tolkar ideologiska meningar. Den lät mig se att samtliga av de intervjuade tolkade bilderna på sitt egna vis och inte i den riktning jag ville de skulle tolka dem. Två av de fem intervjuade personerna accepterade också min ideologiska mening i tre av bilderna, vilket visade på att man kan leda folk i en bestämd riktning med hjälp av manipulation. En accepterade också ett meddelande, men såg sedan att bilden var manipulerad och avvisade därför också meddelandet och bilden. Man kan alltså inte vara säker på att lyckas med att manipulera in bestämda meningar i bilder. Med hjälp av receptionsanalys har jag kunnat visa på processen bakom hur bestämda meningar genom bildmanipulation tolkas av personer. en_US
dc.description.abstract I wanted to examine the relationship between a photographer's specific intentions regarding the manipulation of imagery aspects and people's interpretations of these aspects in the photographic images. I let five people individually interpret the eight manipulated images. Aspects of the pictures are linked to theories that tell us what the specific manipulations involved. I worked with Encoding / Decoding model of Stuart Hall which looks at how the receiver interprets the ideological meanings. It allowed me to see that all of the respondents interpreted the images with their own ideas and not in the direction I wanted them to do. Two of the five interviewees also accepted my ideological meaning in three of the pictures, which showed that it can lead people in a specific direction by means of manipulation. One also accepted a message, but then saw that the image was manipulated and therefore rejected the message and also the image. One can not be sure to succeed in manipulating the specific meanings in pictures. With the help of the reception analysis, I have been able to show the process behind how certain meanings through image manipulation is interpreted by people. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject manipulation en_US
dc.subject mediers påverkan en_US
dc.subject dokumentation en_US
dc.subject fotografisk bild en_US
dc.subject verklighet en_US
dc.subject tolkning en_US
dc.title Påverkan genom manipulerade fotografiska bilder en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics