Hur anpassar pedagoger verksamheten i förskolan efter barn i behov av särskilt stöd?

DSpace Repository

Hur anpassar pedagoger verksamheten i förskolan efter barn i behov av särskilt stöd?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jeppsson, Helena
dc.contributor.author Mikkelä, Malin
dc.date.accessioned 2012-11-20T15:07:34Z
dc.date.available 2012-11-20T15:07:34Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 50 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14359
dc.description Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på om och hur pedagoger anpassar verksamheten i förskolan efter barn som är i behov av särskilt stöd. Relevant tidigare forskning samt teorier har lagts fram och använts i analys av enkäter. Vi valde att göra en enkätundersökning med tio förskolechefer och 20 pedagoger. Vad vi har kommit fram till är att en del av respondenterna tycker att en diagnos påverkar resurstilldelningen medan andra tycker att en diagnos inte spelar roll. Miljön anpassas på diverse sätt efter barnens behov, samt ett ekonomiskt perspektiv och ett pedagogiskt perspektiv är synligt vad gäller ansökan om resurser. Ekonomin styr valet av resurser enligt förskolecheferna, medan pedagogerna ser till det verkliga behovet i den pedagogiska verksamheten och låter detta styra valet av resurser. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Barn i behov av särskilt stöd en_US
dc.subject förskola en_US
dc.subject diagnos en_US
dc.subject enkäter en_US
dc.title Hur anpassar pedagoger verksamheten i förskolan efter barn i behov av särskilt stöd? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics