Det önskvärda barnet - en studie av pedagogisk bedömning

DSpace Repository

Det önskvärda barnet - en studie av pedagogisk bedömning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lindvall, Jenny
dc.contributor.author Bengtsson, Sara
dc.date.accessioned 2012-11-20T15:08:07Z
dc.date.available 2012-11-20T15:08:07Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 40 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14360
dc.description I den här studien har vi granskat skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner (IUP) i årskurs två och fyra samt gjort intervjuer med respektive klassföreståndare för att belysa vikten av att formulera sig på ett professionellt och korrekt sätt enligt Skolverkets anvisningar. Eftersom dokumenten är en allmän handling kan negativa värderingar av personens egenskaper påverka elevens framtid. Vi har även studerat hur processen ser ut som helhet, från planering till färdigställd IUP. De frågeställningar vi har utgått ifrån är: Hur formulerar pedagogerna vad som skrivs i de individuella utvecklingsplanerna och de skriftliga omdömena? och Vilka likheter/skillnader går det att utläsa mellan de olika pedagogernas arbetssätt med de individuella utvecklingsplanerna, de skriftliga omdömena och utvecklingssamtalen? I analysen inspireras vi av Vygotskijs teorier om att lärande sker i samspel med andra. Resultatet av studien visar att pedagogerna arbetar på väldigt olika sätt i tron om att deras arbetssätt är likvärdigt. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Bedömning en_US
dc.subject Dokumentation en_US
dc.subject Formativ en_US
dc.subject Summativ en_US
dc.subject Samspel en_US
dc.subject Normalitet en_US
dc.title Det önskvärda barnet - en studie av pedagogisk bedömning en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics