Flerspråkighet i grundskolans tidigare år - elever i en tredjeklass samtalar om språk, värden och förhållningssätt

DSpace Repository

Flerspråkighet i grundskolans tidigare år - elever i en tredjeklass samtalar om språk, värden och förhållningssätt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flerspråkighet i grundskolans tidigare år - elever i en tredjeklass samtalar om språk, värden och förhållningssätt
Author Svensson, Robin ; Ekelund, Caroline
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur elever i skolans tidigare år värderar olika språk samt deras perspektiv på och attityd till flerspråkighet. Vi granskar även elevernas uppfattning kring hur olika språk används i skolan och hur detta kan bidra till deras förhållningssätt till flerspråkighet. Det finns många felaktiga myter om flerspråkighet, som exempelvis att det skulle vara svårare att lära sig ett nytt språk om man håller kvar vid det gamla. Med hjälp av tidigare forskning inom området beskriver och argumenterar vi för olika sätt att integrera flerspråkighet i pedagogiska verksamheter. Vi använder oss av intervjuer i form av gruppsamtal med elever från en tredjeklass. Dessa samtal analyseras i transkriberad form när vi presenterar våra resultat. Vi kan urskilja att vissa språk värderas högre än andra och se ett samband med hur dessa språk används i skolan. Samtliga elever uttrycker en generellt positiv inställning till flerspråkighet, även om vissa utmaningar lyfts och diskuteras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 48
Language swe (iso)
Subject barns perspektiv
flerspråkighet
hemspråk
modersmål
tvåspråkighet
värdering av språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/14362 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics