Förstår de vad de gör? En fallstudie om språk och matematik i klassrummet

DSpace Repository

Förstår de vad de gör? En fallstudie om språk och matematik i klassrummet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Imsirovic, Medila
dc.date.accessioned 2012-11-21T07:20:30Z
dc.date.available 2012-11-21T07:20:30Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 45 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14363
dc.description Mina erfarenheter av att jobba med elever inom matematik har pekat på vikten av språklig förståelse såväl som algebraisk förståelse för en enskild elevs kunskapsutveckling. Sambandet mellan matematisk kunskapsutveckling och språklig förståelse är inte fullt utrett trots tidigare forskning och denna studie ämnar vidare kartlägga sådana samband. Undersökningen genomfördes som en fallstudie i två klasser i årskurs sex på två olika skolor i Malmö, genom intervjuer, prov och observationer som därefter analyserats genom både kvalitativa och kvantitativa metoder. Resultaten visar tydligt att eleverna i undersökningen med invandrarbakgrund, uppvisar sämre resultat inom ämnet matematik än motsvarande elever med etnisk svensk bakgrund. Min studie pekar på att det finns en klar korrelation mellan språklig kunskapsutveckling och matematisk kunskapsutveckling. Vidare tyder studien på att lärarna gärna vill använda sig av en mer extensiv kommunikation i klassrummen men trots dessa intentioner visar studien att lärarna inte uppnår detta mål. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Matematik, språk, kommunikation, kunskapsutveckling, grundskolan en_US
dc.title Förstår de vad de gör? En fallstudie om språk och matematik i klassrummet en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics