A case report about two children with Asperger syndrome and ADHD

DSpace Repository

A case report about two children with Asperger syndrome and ADHD

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Rosenlund Chrintz-Gath, Gun
dc.date.accessioned 2012-11-21T07:36:57Z
dc.date.available 2012-11-21T07:36:57Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 71 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14365
dc.description Syftet med studien är dels att undersöka, beskriva och förstå varför två barn med Asperger syndrom och ADHD inte fick fullständiga betyg i skolan, men också att undersöka hur skolan kan arbeta för att andra barn ska kunna uppnå det. Fallbeskrivningen om J och R är central i uppsatsen men jag har också intervjuat två specialpedagoger och en speciallärare samt haft en personlig kommunikation med flera nyckelpersoner inom barn- och ungdomspsykiatrin för att få svar på mina frågor. Av fallbeskrivningen framkommer det att såväl pedagoger som skolhälsovård hade för lite kunskap om Asperger syndrom och ADHD för att kunna hjälpa de två barnen till att få godkända betyg i grundskolan. Det framkom också att betygssystemet inte möjliggjorde att betyg kunde sättas i alla ämnen. Av intervjuerna framkommer det att intervjupersonerna hade god teoretisk kunskap och god förståelse för hur de skulle kunna arbeta med barn med Asperger syndrom och ADHD, men att de inte hade tillräckliga praktiska kunskaper eller ekonomiska resurser för att göra det. De hade heller inte något samarbete med föräldrarna. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Asperger syndrom en_US
dc.subject ADHD en_US
dc.subject NPF en_US
dc.subject Betyg en_US
dc.subject Barn i behov av särskilt stöd en_US
dc.subject Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar en_US
dc.title A case report about two children with Asperger syndrome and ADHD en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Uppsats specialpe ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics