Pedagogers tal om barns tidiga läs- och skrivinlärning, från teori till praktik

DSpace Repository

Pedagogers tal om barns tidiga läs- och skrivinlärning, från teori till praktik

Details

Files for download
Icon
Pedagogers tal om ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers tal om barns tidiga läs- och skrivinlärning, från teori till praktik
Author Andersson, Pernilla ; Arvidsson, Malin
Date 2012
English abstract
The aim of our study was to examine teachers talk about their initial literacy instruction. We also wanted to analyze teachers' attitude towards computer and other technology tools as part of their teaching.
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att undersöka hur pedagogerna talar om sin inledande läs- och skrivundervisning. Vi ville även belysa pedagogernas inställning till datorn och andra tekniska verktyg som en del i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ASL-metoden
Kvalitativ intervju
Läs- och skrivinlärning
Pedagogisk grundsyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/14372 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics