En bro mellan högstadiet och gymnasieskolans nationella program : elever med erfarenheter av det individuella programmet berättar

DSpace Repository

En bro mellan högstadiet och gymnasieskolans nationella program : elever med erfarenheter av det individuella programmet berättar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Helena
dc.date.accessioned 2012-11-26T08:59:01Z
dc.date.available 2012-11-26T08:59:01Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.citation 148 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-86295-24-0 en_US
dc.identifier.issn 1653-6037 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14376
dc.description Allt fler elever lämnar grundskolan utan att ha nått de kunskapsmål som krävs för att bli antagna till ett nationellt program på gymnasieskolan. Ett alternativ som i dessa sammanhang erbjudits elever är det individuella programmet, numera de fem introduktionsprogrammen. Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om elevers upplevelser av tiden på högstadiet, året på det individuella programmet och under tiden på nationellt program på gymnasieskolan. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs av olika specialpedagogiska perspektiv och med ett intresse för hur elever i behov av särskilt stöd kan förstås. Tidigare forskning ger en bild av det individuella programmet som en verksamhet avskild från resten av gymnasieskolan. Vidare visar tidigare forskning att goda relationer mellan elever och lärare på det individuella programmet har stor betydelse för elevers förutsättningar för antagning till ett nationellt program. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är konstruktionistisk och i föreliggande studie har data konstruerats genom livsberättelser. Tio elever har deltagit i vardera två samtal för att berätta om sina skolerfarenheter. Eleverna har det gemensamt att de efter avslutad grundskola studerat ett år på individuellt program och därefter antagits till ett nationellt program på gymnasieskolan. Fokus i analysen har både riktats mot att förstå elevernas erfarenheter av sin skoltid och mot att förstå hur skolor hanterar elevers olikheter. Resultaten kan sägas ge en förståelse för att livet i skolan, framför allt under högstadietiden, för elever i behov av särskilt stöd är präglat av utsatthet. Studiens resultat ger en bild av det individuella programmet som en utbildning där kvaliteter som delaktighet, tillhörighet och gemenskap samt skapande av meningsfulla relationer framträder. Till skillnad från grundskolan synes det individuella programmet ge eleverna i studien möjlighet att nå kunskapsmålen för att antas till nationellt program vid gymnasieskolan. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola en_US
dc.relation.ispartofseries Licentiate Dissertation Series;28
dc.subject livsberättelser en_US
dc.subject inkludering en_US
dc.subject delaktighet en_US
dc.subject tillhörighet en_US
dc.subject meningsfulla relationer en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title En bro mellan högstadiet och gymnasieskolans nationella program : elever med erfarenheter av det individuella programmet berättar en_US
dc.type Licentiate Thesis
dc.identifier.paperprint 1 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Education and Society en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics