HLA- Profile and transmission of mutans streptococci in mother- child pairs

DSpace Repository

HLA- Profile and transmission of mutans streptococci in mother- child pairs

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title HLA- Profile and transmission of mutans streptococci in mother- child pairs
Author Zbroszczyk, Katarzyna ; Hedström, Kristin
Date 2012
Swedish abstract
Sammanfattning I ett flertal studier har det visats att mamman är huvudkälla vid överföring av kariogena bakterier, mutansstreptokocker, till sina barn. Då tidig kolonisation ökar risken för karies hos barn, är det viktigt att studera hur transmissionen sker. Målet med denna studie var att undersöka om det finns en koppling mellan transmission av mutansstreptokocker och gemensam förekomst av en immunförsvarskomponent, Human Leukocyte Antigen (HLA) DR4, hos mamma-barn par. En koppling mellan HLA DR4 och mutansstreptokocker har påvisats i tidigare studier. Hypotesen var att i par där både mamma och barn är HLA DR4-positiva, är transmission av mutansstreptokocker mer sannolik. I studien odlades och screenades plackprov från 43 HLA typade mamma-barn par för förekomst av mutansstreptokocker. I 14 par där både mamma och barn var koloniserade, genotypbestämdes bakteriestammarna med Random Amplified Polymorphic DNA och proverna kördes på PAGE geler. Analys av bakteriestammarnas genetiska likhet utfördes med hjälp av mjukvara och Dice similarity index. Den här studien kunde inte fastställa en koppling mellan förekomst av HLA DR4 hos mamma och barn, och transmission av mutansstreptokocker från mamman. Resultaten tyder däremot på en koppling mellan kolonisation med mutansstreptokocker hos barn och HLA DR4, dock var resultatet inte statistiskt signifikant (p=0.1005). Av 15 barn med mutansstreptokocker var 12 HLA DR4-positiva. Detta resultat tyder på att HLA DR4 kan vara en predisponerande faktor för kolonisation av mutansstreptokocker hos barn.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/14383 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics