Green tea inhibits proteolytic enzymes in GCF from patients with chronic periodontitis

DSpace Repository

Green tea inhibits proteolytic enzymes in GCF from patients with chronic periodontitis

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Green tea inhibits proteolytic enzymes in GCF from patients with chronic periodontitis
Author Boräng, Jennifer ; Boucher, Adam
Date 2012
English abstract
Chronic periodontitis involves tissue destruction by matrix metalloproteinase, derived from the host cells, as part of the immunological response to bacterial virulence factors. Green tea has been studied for its health promoting properties, which includes anti-inflammatory effects. The effect is in part due to enzyme inhibition by tea polyphenols. The aim of this study was to further investigate the inhibitory effect of green tea, focusing on enzymatic activity in gingival crevicular fluid from patients with periodontal disease. Patients with chronic periodontitis were selected for participation in the study. Gingival crevicular fluid was extracted with micropipettes from the gingival sulci of the patients. Samples were treated with green tea and compared with untreated samples from the same subject. Fluorescence protease assay with casein as substrate was made using fourteen samples for detecting differences in caseinolytic activity. Zymogram assay using gelatin as substrate was done using four samples to test gelatinolytic activity and analyse molecular weights of the different enzymes. The fluorometric assay showed a significantly lower enzyme activity in samples mixed with green tea than untreated samples (p<0.001). The zymogram assay showed a difference in band strength which was most pronounced in the bands of molecular weight around 255 kDA, analogous to complexes of matrix metalloproteinase-9. In conclusion, green tea has been shown in this study to have a strong inhibitory effect on caseinolytic activity and a lesser, more specific, inhibitory effect on gelatinase activity.
Swedish abstract
Kronisk parodontit orsakar vävnadsdestruktion till följd av matrixmetalloproteinasaktivitet. Dessa enzym härrör från värdcellerna och är en del av det immunologiska svaret på bakteriella virulensfaktorer. Grönt te har studerats för sina hälsofrämjande egenskaper, som omfattar bland annat anti-inflammatoriska effekter. Effekten beror delvis på enzyminhibering av tepolyfenoler. Syftet med denna studie var att ytterligare undersöka den inhiberande effekten av grönt te, med fokus på enzymatisk aktivitet i gingivalvätska från patienter med parodontal sjukdom. Patienter med kronisk parodontit valdes ut för att delta i studien. Gingivalvätska extraherades med mikropipetter från patienternas gingivala sulci. Proverna behandlades med grönt te och jämfördes med obehandlade prover från samma försöksperson. Fluorescens proteasanalys med kasein som substrat utfördes på fjorton prover för att detektera skillnader i kaseinolytisk aktivitet. Zymogramanalys med användning av gelatin som substrat utfördes på fyra prover, för att undersöka skillnader i gelatinolytisk aktivitet och analysera molekylvikter för de olika enzymerna. Den fluorometriska analysen visade en signifikant lägre enzymaktivitet i prover med tillsatt grönt te jämfört med obehandlade prover (p<0.001). Zymogramanalysen visade en skillnad i enzymaktivitet som var mest uttalad i banden för molekylär vikt runt 255 kDa, analogt med komplex av matrixmetalloproteinas-9. Sammanfattningsvis har det i denna studie påvisats att grönt te har en hämmande effekt på kaseinolytisk aktivitet och en mindre, mer specifik, hämmande effekt på gelatinasaktivitet.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Subject green tea
polyphenols
EGCg
GCF
gingival crevicular fluid
periodontitis
MMP
inhibition
enzyme
fluorescence assay
zymography
Handle http://hdl.handle.net/2043/14385 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics