Effektiviteten av lokal behandling av recidiverande aftös stomatit – en systematisk litteraturöversikt

DSpace Repository

Effektiviteten av lokal behandling av recidiverande aftös stomatit – en systematisk litteraturöversikt

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Karvanen, Teija
dc.contributor.author Nolin, Emma
dc.date.accessioned 2012-11-26T09:43:27Z
dc.date.available 2012-11-26T09:43:27Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14386
dc.description Sammanfattning Recidiverande aftös stomatit är ett stort problem för de som drabbas, det är smärtsamt och man kan drabbas många gånger per år. Behovet är därför stort att hitta ett effektivt läkemedel mot detta tillstånd. Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att utvärdera vilka lokala preparat för egenvård som har en god effekt, i det att de verkar smärtlindrande, reducerar läkningstiden och förlänger de sårfria perioderna. Inklusionskriterierna för denna översikt var randomiserade kontrollerade studier som var dubbelblindade och placebokontrollerade. Sökningen av artiklar som gjordes i PubMeds databas gav 101 träffar, varav slutligen 23 artiklar, som totalt omfattade 16 olika preparat, inkluderades i studien. De inkluderade studiernas kvalitet graderades och det vetenskapliga underlaget bedömdes. Det fanns ett starkt vetenskapligt stöd för att lokal behandling med penicillin G hade effekt mot smärta och ett måttligt starkt stöd för effekt när det gäller att reducera läkningstiden. Ett måttligt starkt vetenskapligt underlag fanns för att Rosa damascena munskölj gav effekt när det gäller smärtlindring och reducerad läkningstid. Ett måttligt starkt vetenskapligt underlag fanns även för hyaluronsyra när det gäller förlängda sårfria perioder. Det vetenskapliga underlaget för att bedöma effekten av flera preparat som finns tillgängliga i Sverige, till exempel Sinaftin- och Zendium tandkräm, Aftamed gel, Klobetasol, Triamcinolon och Klortetracyklinpulver, var otillräckligt. En samlad bedömning av studierna visar att det finns för få randomiserade kontrollerade studier inom området för att man ska kunna utvärdera effektiviteten av flertalet av behandlingarna för recidiverande aftös stomatit. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.subject recidiverande aftös stomatit en_US
dc.subject behandling en_US
dc.subject effektivitet en_US
dc.subject systematisk litteraturöversikt en_US
dc.title Effektiviteten av lokal behandling av recidiverande aftös stomatit – en systematisk litteraturöversikt en_US
dc.type H2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 OD
mahlocal.xprt.institution2019 OD
mahlocal.xprt.program Tandläkarutbildning
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics