The fit of all-ceramic crowns produced using different digital impression systems

DSpace Repository

The fit of all-ceramic crowns produced using different digital impression systems

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title The fit of all-ceramic crowns produced using different digital impression systems
Author Vennerström, Micael ; Fakhary, Mobin
Date 2012
Swedish abstract
Syfte: Att jämföra marginell och intern passform på kronor framställda genom fyra olika digitala avtryckssystem med kronor framställda genom konventionell avtrycksteknik, som kontrollgrupp. Metod: Femtio helkeramiska kronor framställdes från 50 standardiserade provkroppar, som delades in i fem grupper, där varje grupp representerade ett avtryckssystem. Varje krona cementerades på sin respektive provkropp och sektionerades till fyra segment. Den marginella och interna passformen mättes i 8 fördefinierade punkter. Totalt 1567 mätningar utfördes, analyserades och jämfördes. Resultat: (1) Gällande marginell spalt kunde inga signifikanta skillnader hittas då kontrollgruppen jämfördes med vart och ett av de digitala systemen. (2) Lava™ hade mindre marginala spalter än CEREC® och iTero®, (3) CEREC och Lava hade mindre spalter i chamfern jämfört med iTero och kontroll, (4) E4D® visade mindre spalter än CEREC i mätpunkter 4-8 och CEREC visade en mindre spalt i mätpunkt 2, (5) Lava visade mindre spalter än CEREC i mätpunkter 1, 3 och 5-8. (6) Lava visade även mindre spalter än iTero i mätpunkter 1-4, 7 och 8. Alla presenterade differenser var signifikanta. Slutsatser: (1) Kronor framställda genom digital avtrycksteknik kan uppvisa marginell och intern passform som är likvärdig eller bättre än kronor framställda genom konventionell avtrycksteknik. (2) Digitala avtryckssystem uppvisar kliniskt acceptabla resultat gällande marginell och intern passform. (3) Marginell och intern passform på rekonstruktioner framställda genom digitala avtryckssystem kan eventuellt vinna på att sänka den initiala spacerinställningen.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Digital impression
all-ceramic crown
marginal fit
internal fit
Handle http://hdl.handle.net/2043/14389 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics