Fotografisk diagnostik av Molar Incisor Hypomineralization: Test av validitet och reliabilitet

DSpace Repository

Fotografisk diagnostik av Molar Incisor Hypomineralization: Test av validitet och reliabilitet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Kacaniku, Sihana
dc.contributor.author Crncalo, Lejla
dc.date.accessioned 2012-11-26T09:49:37Z
dc.date.available 2012-11-26T09:49:37Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14390
dc.description Molar Incisor Hypomineralization definieras som ett specifikt tillstånd orsakat av störningar i den tidiga fasen av emaljbildning av en eller flera permanenta första molarer med eller utan involvering av permanenta incisiver. Tidigare studier har visat att standardiserad intraoral fotograferingsteknik kan vara användbar för epidemiologiska studier av emaljdefekter. Denna studies syfte var att utveckla och utvärdera en fotografisk klassificering av allvarlighetsgraden av Molar Incisor Hypomineralization genom att studera metodens validitet och reliabilitet. 164, 10-12 åriga svenska barn granskades fotografiskt avseende prevalensen av Molar Incisor Hypomineralization. Först granskades endast första molarens ocklusalyta, därefter ocklusal- och buckalyta. Granskningarna jämfördes sedan med en tidigare utförd klinisk registrering, baserad på etablerade kriterier. Den fotografiska metodens validitet och reliabilitet beräknades. Vid beräkning av validiteten framgick att överensstämmelsen mellan den fotografiska och kliniska registreringen låg mellan 82-84 % på individnivå. Sensitiviteten för den fotografiska diagnostiken av ocklusalytorna var 48 % och specificiteten 95 %. Motsvarande siffror då buckalytorna inkluderades var 73 % och 88 %. Metodens reliabilitet resulterade i Cohens Kappa koefficienter som motsvarade ”moderat” och ”good” inom Kappa statistiken. Fotografisk klassificering bedöms användbar för diagnostisering av molar incisor hypomineralization, förutsatt att registreringen föregås av noggrann diagnostisk träning och kalibrering. en_US
dc.description.abstract Molar Incisor Hypomineralization is defined as a specific condition caused by disturbance in the early phase of enamel formation in one or more of the permanent first molars, with or without the involvement of permanent incisors. Previous studies have shown that standardized intraoral photographic technique can be useful in epidemiological studies of enamel defects. The aim of this study was to develop and evaluate a photographic classification of the severity of Molar Incisor Hypomineralization by studying the validity and reliability of the methods. 164, 10 – 12 year old Swedish children were examined photographically for Molar Incisor Hypomineralization prevalence. The first examination only included the occlusal surface of the first molars, thereafter the occlusal and the buccal surfaces were examined. The findings from the photographical examinations were compared to a previously performed clinical registration, based on recognized criteria. The photographical method´s validity and reliability was calculated. The agreement between the photographic and the clinical examinations varied between 82-84 % on individual level. The sensitivity for the photographic examination of the occlusal surface only, was 48% and the specificity 95%. Corresponding results for occlusal and buccal surface were 73% and 88%. The reliability of the method, calculated using the Cohens Kappa coefficient, was judged as “moderate” to “good”. The photographic diagnostic method seems to be useful for diagnosis of Molar Incisor Hypomineralization. However, careful diagnostic training and calibration prior to registration is necessary. en_US
dc.format.extent 19 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.subject Molar Incisor Hypomineralization en_US
dc.subject Intraoral photographic technique en_US
dc.subject Reliability en_US
dc.subject Sensitivity en_US
dc.subject Specificity en_US
dc.subject Validity en_US
dc.title Fotografisk diagnostik av Molar Incisor Hypomineralization: Test av validitet och reliabilitet en_US
dc.type H2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 OD
mahlocal.xprt.institution2019 OD
mahlocal.xprt.program Tandläkarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics