Fissurförsegling på studentklinik : Kartläggning av retention och kariesförekomst

DSpace Repository

Fissurförsegling på studentklinik : Kartläggning av retention och kariesförekomst

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Fissurförsegling på studentklinik : Kartläggning av retention och kariesförekomst
Author Andersson, Elin ; Blohmé, Tina
Date 2012
English abstract
The aim of this study was to study the retention of resin-based fissure sealants on first permanents molars performed in a student clinic. In addition the presence of caries on the first permanent molars was registered. The sample consisted of 51 children born 1999 or 2000 with at least one fissure sealant on the first permanent molar made by a dental student. The material was Delton® and the sealants had to be at least one year old from the first application. Data were registered from the dental patients’ records concerned general health, medications, caries data and risk assessment. Clinical evaluation of the condition of the first molars and the retention of the sealants (by Simonsen´s index) was made. The clinical evaluation showed that 31.5 % of all sealants had complete retention, 50.0 % had partial retention, in 7.8 % the sealants were missing and 10.7 % of the previously sealed teeth had caries or a filling. 41 % of the sealants had been resealed at least once. The sealants on the upper first permanent molars showed a higher rate of complete retention compared to the sealants on the lower first permanent molars. This study shows that more than two thirds of the fissure sealants were not completely retained. According to other studies a fissure sealant has to be completely retained to give a good protection. Consequently, all defect fissure sealants, where this preventive treatment still is indicated, should be completed/modified until the sealants have complete retention.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att kartlägga retentionen av resinbaserade fissurförseglingar på sexårsmolarer utförda på studentklinik. Karies registrerades även på övriga sexårsmolarer. Materialet utgjordes av 51 barn födda år 1999 eller 2000 med minst en fissurförsegling på sexårsmolaren utförd av tandläkarstudent. Fissurförseglingen skulle vara utförd i Delton® och ha en minsta uppföljningstid på ett år. Data registrerades från journaler avseende allmänhälsa, medicinering, kariesdata och riskgrupp. Vid den kliniska undersökningen registrerades sexårsmolarernas status avseende karies och retention av utförda fissurförseglingar (Simonsen´s index). De kliniska bedömningarna visade att 31,5 % av fissurförseglingarna var fullt retinerade och 50,0 % var partiellt retinerade, i 7,8 % av fallen saknades fissurförseglingen och 10,7 % av de förseglade tänderna hade fått karies eller en fyllning. Reförsegling hade skett i 41 % av fallen. Fullständig retention sågs i högre grad på överkäksmolarernas fissurförseglingar jämfört med underkäksmolarernas. Studien visar alltså att mer än två tredjedelar av fissurförseglingarna inte var fullständigt retinerade. Enligt tidigare studier krävs en fissurförsegling med fullständig retention för att det kariesförebyggande skyddet ska vara optimalt. Därmed bör samtliga bristfälliga fissurförseglingar, där denna preventiva behandling fortfarande är indicerad, kompletteras/revideras så att full retention uppnås.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject fissure sealant
children
permanent first molar
retention
prevention
resin
Handle http://hdl.handle.net/2043/14391 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics