Patientens upplevelse före och under behandling av obstruktiv sömnapné med intraoral apparatur

DSpace Repository

Patientens upplevelse före och under behandling av obstruktiv sömnapné med intraoral apparatur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Patientens upplevelse före och under behandling av obstruktiv sömnapné med intraoral apparatur
Author Nordin, Erik ; Stenberg, Madelené
Date 2012
English abstract
The purpose of this study was to investigate the patient’s experiences in treatment of obstructive sleep apnoea with a mandibular advancement oral appliance conducted in general dental practice. The study was conducted to study a cross-section of patients in one of the major regions of Sweden, region Scania. The study was retrospective in its design and consisted of a postal questionnaire to 1148 patients with a treatment period of more than 6 months. The questionnaire comprised 70 questions and assertions in various domains: general health/ lifestyle, use of oral appliance, changes in symptoms, sleep-related experience changes, evaluation of treatment, value of treatment, changes in life situation and daytime sleepiness. The responder rate was 64%. Treatment with oral appliance gave relief of symptoms in the majority of patients with obstructive sleep apnoea. Quality of life, somatic and cognitive symptoms changed significant positively in patients who used the treatment frequent. The daytime sleepiness was reduced for the majority of the treated patients. The satisfaction with the treatment and the will to recommend a similar treatment for a friend was high. Treatment of obstructive sleep apnoea with an oral appliance performed in general dental practice relieved the condition and its consequences according to the patient's own judgement.
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka patientupplevelsen vid behandling med sömnapnéskena hos patienter med diagnosen obstruktiv sömnapné utförda i allmän tandvårdspraxis. Studien genomfördes som en tvärsnittsundersökning i en av de större regionerna i Sverige, region Skåne. Undersökningen var retrospektiv i sin design och bestod av en enkät sänd till de patienter med en verifierad obstruktiv sömnapné som fått sin odontologiska behandling som ett led i sjukdomsbehandling. Behandlingen skulle ha pågått minst 6 månader. Enkäten skickades ut till 1148 patienter, varav 738 svarade (64 %). Enkäten bestod av 70 frågor och påståenden inom olika domäner som: allmänhälsa/livsstil, användning av sömnapnéskena, symtomförändringar, sömnrelaterade upplevelseförändringar, vårdbemötande, utvärdering av behandling, värde av behandling, förändringar i livssituation och dagsömnighet. Behandling med sömnapnéskena gav symtomlindring vid obstruktiv sömnapné för majoriteten av patienterna. Livskvalitet, somatiska och kognitiva symtom förändrades signifikant positivt för patienterna som använde sin behandling frekvent. Dagtröttheten reducerades för majoriteten av de behandlade patienterna. Nöjdhet med behandlingen och att rekommendera liknande behandling för en vän var hög. Behandling av obstruktiv sömnapné med intra-oral apparatur utförd i allmän praxis lindrade tillståndet och dess konsekvenser enligt patientens egenbedömning.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Dentistry
Sleep apnea
Questionnaire
Follow-up
Effectiveness
Handle http://hdl.handle.net/2043/14393 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics