Patientens upplevelse före och under behandling av obstruktiv sömnapné med intraoral apparatur

DSpace Repository

Patientens upplevelse före och under behandling av obstruktiv sömnapné med intraoral apparatur

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nordin, Erik
dc.contributor.author Stenberg, Madelené
dc.date.accessioned 2012-11-26T09:53:58Z
dc.date.available 2012-11-26T09:53:58Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 31 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14393
dc.description Syftet med studien var att undersöka patientupplevelsen vid behandling med sömnapnéskena hos patienter med diagnosen obstruktiv sömnapné utförda i allmän tandvårdspraxis. Studien genomfördes som en tvärsnittsundersökning i en av de större regionerna i Sverige, region Skåne. Undersökningen var retrospektiv i sin design och bestod av en enkät sänd till de patienter med en verifierad obstruktiv sömnapné som fått sin odontologiska behandling som ett led i sjukdomsbehandling. Behandlingen skulle ha pågått minst 6 månader. Enkäten skickades ut till 1148 patienter, varav 738 svarade (64 %). Enkäten bestod av 70 frågor och påståenden inom olika domäner som: allmänhälsa/livsstil, användning av sömnapnéskena, symtomförändringar, sömnrelaterade upplevelseförändringar, vårdbemötande, utvärdering av behandling, värde av behandling, förändringar i livssituation och dagsömnighet. Behandling med sömnapnéskena gav symtomlindring vid obstruktiv sömnapné för majoriteten av patienterna. Livskvalitet, somatiska och kognitiva symtom förändrades signifikant positivt för patienterna som använde sin behandling frekvent. Dagtröttheten reducerades för majoriteten av de behandlade patienterna. Nöjdhet med behandlingen och att rekommendera liknande behandling för en vän var hög. Behandling av obstruktiv sömnapné med intra-oral apparatur utförd i allmän praxis lindrade tillståndet och dess konsekvenser enligt patientens egenbedömning. en_US
dc.description.abstract The purpose of this study was to investigate the patient’s experiences in treatment of obstructive sleep apnoea with a mandibular advancement oral appliance conducted in general dental practice. The study was conducted to study a cross-section of patients in one of the major regions of Sweden, region Scania. The study was retrospective in its design and consisted of a postal questionnaire to 1148 patients with a treatment period of more than 6 months. The questionnaire comprised 70 questions and assertions in various domains: general health/ lifestyle, use of oral appliance, changes in symptoms, sleep-related experience changes, evaluation of treatment, value of treatment, changes in life situation and daytime sleepiness. The responder rate was 64%. Treatment with oral appliance gave relief of symptoms in the majority of patients with obstructive sleep apnoea. Quality of life, somatic and cognitive symptoms changed significant positively in patients who used the treatment frequent. The daytime sleepiness was reduced for the majority of the treated patients. The satisfaction with the treatment and the will to recommend a similar treatment for a friend was high. Treatment of obstructive sleep apnoea with an oral appliance performed in general dental practice relieved the condition and its consequences according to the patient's own judgement. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.subject Dentistry en_US
dc.subject Sleep apnea en_US
dc.subject Questionnaire en_US
dc.subject Follow-up en_US
dc.subject Effectiveness en_US
dc.title Patientens upplevelse före och under behandling av obstruktiv sömnapné med intraoral apparatur en_US
dc.type H2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics