Det goda samarbetet – en organisationsfråga. Specialpedagoger om samverkan med fritidshem

DSpace Repository

Det goda samarbetet – en organisationsfråga. Specialpedagoger om samverkan med fritidshem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det goda samarbetet – en organisationsfråga. Specialpedagoger om samverkan med fritidshem
Author Ehrlow, Patrik ; Olsson, Zahra
Date 2012
Swedish abstract
Studiens syfte ämnar undersöka hur specialpedagoger ser på sitt uppdrag, styrning av uppdraget samt hur de talar om fritidshemmets verksamhet. Metoden som används i arbetet är diskursanalys. Det empiriska materialet består av sex kvalitativa intervjuer med specialpedagoger. I materialet identifierades helhetsdiskursen, behovsdiskursen, kompetensdiskursen samt organisationsdiskursen. Dessa visar bland annat på olika sätt att se på och tala om specialpedagogik, exempelvis utifrån en helhetssyn och utifrån elevernas behov. Inom diskurserna finns även talet om styrning vilket visar på att styrningen kretsar kring tre krafter; den egna kompetensen, elevernas behov och styrdokumenten. Till sist finner vi talet om fritidshemmets verksamhet där specialpedagogerna ser fritidshemmets kompetens som viktig och där de gärna ser en ökad samverkan, men att det finns hinder i skolans organisation.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject diskursanalys
fritidshem
helhetssyn
integrering
samverkan
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/14403 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics