Det goda samarbetet – en organisationsfråga. Specialpedagoger om samverkan med fritidshem

DSpace Repository

Det goda samarbetet – en organisationsfråga. Specialpedagoger om samverkan med fritidshem

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ehrlow, Patrik
dc.contributor.author Olsson, Zahra
dc.date.accessioned 2012-11-26T14:08:44Z
dc.date.available 2012-11-26T14:08:44Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 47 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14403
dc.description Studiens syfte ämnar undersöka hur specialpedagoger ser på sitt uppdrag, styrning av uppdraget samt hur de talar om fritidshemmets verksamhet. Metoden som används i arbetet är diskursanalys. Det empiriska materialet består av sex kvalitativa intervjuer med specialpedagoger. I materialet identifierades helhetsdiskursen, behovsdiskursen, kompetensdiskursen samt organisationsdiskursen. Dessa visar bland annat på olika sätt att se på och tala om specialpedagogik, exempelvis utifrån en helhetssyn och utifrån elevernas behov. Inom diskurserna finns även talet om styrning vilket visar på att styrningen kretsar kring tre krafter; den egna kompetensen, elevernas behov och styrdokumenten. Till sist finner vi talet om fritidshemmets verksamhet där specialpedagogerna ser fritidshemmets kompetens som viktig och där de gärna ser en ökad samverkan, men att det finns hinder i skolans organisation. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject diskursanalys en_US
dc.subject fritidshem en_US
dc.subject helhetssyn en_US
dc.subject integrering en_US
dc.subject samverkan en_US
dc.subject specialpedagogik en_US
dc.title Det goda samarbetet – en organisationsfråga. Specialpedagoger om samverkan med fritidshem en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics