Hur kommunicerar några elever i skolår 4 vid problemlösning i grupp?

DSpace Repository

Hur kommunicerar några elever i skolår 4 vid problemlösning i grupp?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Iveberg, Anna
dc.contributor.author Takkula, Anna
dc.date.accessioned 2012-11-27T09:03:09Z
dc.date.available 2012-11-27T09:03:09Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 33 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14407
dc.description Syftet med studien är att undersöka hur elever i skolår 4 kommunicerar med hjälp av ett matematiskt problem i mindre grupp. Vid undersökningen riktas uppmärksamheten mot vilka matematiska ord och begrepp eleverna använder sig av och vilka strategier eleverna uppvisar i sin kommunikation. Eleverna nivågrupperas med hjälp av matematikläraren för att kunna göra en jämförelse mellan gruppernas begreppsanvändning. Utifrån detta är studiens syfte även att undersöka om nivågruppering bidrar till skilda strategier och sätt att kommunicera inom matematik. För att få svar på våra frågeställningar använde vi oss av en kvalitativ empirisk undersökning innehållande både observationer och intervjuer. Vi använde oss av videoinspelning för att dokumentera data. Med tanke på studiens ringa omfattning gick det inte att dra några generella slutsatser av resultaten. Men däremot frambringade den resultat som talar både för och emot nivågruppering av mindre grupper. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject nivågruppering en_US
dc.subject problemlösning en_US
dc.subject strategi en_US
dc.title Hur kommunicerar några elever i skolår 4 vid problemlösning i grupp? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Problemlösning i grupp

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics