När barns åsikter räknas - en studie om barns möjligheter till inflytande i förskolan

DSpace Repository

När barns åsikter räknas - en studie om barns möjligheter till inflytande i förskolan

Details

Files for download
Icon
När barns åsikter ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title När barns åsikter räknas - en studie om barns möjligheter till inflytande i förskolan
Author Ejdelind, Kim ; Sernert, Ida
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med den genomförda studien är att undersöka barns möjlighet till ett ökat inflytande i förskolan genom egen dokumentation. Den dokumentation som görs i dagens förskolor utförs oftast av pedagoger men i studien vänds denna upplevda bild och istället är det barnen som dokumenterar. Under en veckas tid fick barnen dokumentera sin vardag genom digitalkameror och detta blev sedan underlag för diskussioner tillsammans med barnen. Uppsatsen bygger på grundtanken om det kompetenta barnet. Studien bygger på följande frågeställningar: Kan barns dokumentation leda till en ökad möjlighet till inflytande för barn i förskolan, och i så fall hur? Hur kan barn ges möjlighet till inflytande i den pedagogiska dokumentationen i förskolan? Studien är en kvalitativ studie, med semistrukturerade intervjuer, bildanalys samt observationer i utvalda situationer. Resultatet av studien visar att det finns en vilja hos barnen att vara en del av den pedagogiska dokumentationen och att det finns en glädje i att visa det som de själva upplever som betydelsefullt. Genom att låta barnen använda sig av digitala kameror skapas en möjlighet för dem att vara en del av den dokumentation som görs. Under förutsättning att pedagogerna har en vilja att använda barnens fotografier som en del i grunden i den pedagogiska planeringen kan barnens möjligheter till inflytande öka i förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject delaktighet
dokumentation
förskola
inflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/14420 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics