När barns åsikter räknas - en studie om barns möjligheter till inflytande i förskolan

DSpace Repository

När barns åsikter räknas - en studie om barns möjligheter till inflytande i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ejdelind, Kim
dc.contributor.author Sernert, Ida
dc.date.accessioned 2012-11-27T14:43:46Z
dc.date.available 2012-11-27T14:43:46Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14420
dc.description Syftet med den genomförda studien är att undersöka barns möjlighet till ett ökat inflytande i förskolan genom egen dokumentation. Den dokumentation som görs i dagens förskolor utförs oftast av pedagoger men i studien vänds denna upplevda bild och istället är det barnen som dokumenterar. Under en veckas tid fick barnen dokumentera sin vardag genom digitalkameror och detta blev sedan underlag för diskussioner tillsammans med barnen. Uppsatsen bygger på grundtanken om det kompetenta barnet. Studien bygger på följande frågeställningar: Kan barns dokumentation leda till en ökad möjlighet till inflytande för barn i förskolan, och i så fall hur? Hur kan barn ges möjlighet till inflytande i den pedagogiska dokumentationen i förskolan? Studien är en kvalitativ studie, med semistrukturerade intervjuer, bildanalys samt observationer i utvalda situationer. Resultatet av studien visar att det finns en vilja hos barnen att vara en del av den pedagogiska dokumentationen och att det finns en glädje i att visa det som de själva upplever som betydelsefullt. Genom att låta barnen använda sig av digitala kameror skapas en möjlighet för dem att vara en del av den dokumentation som görs. Under förutsättning att pedagogerna har en vilja att använda barnens fotografier som en del i grunden i den pedagogiska planeringen kan barnens möjligheter till inflytande öka i förskolan. en_US
dc.format.extent 41 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject delaktighet en_US
dc.subject dokumentation en_US
dc.subject förskola en_US
dc.subject inflytande en_US
dc.title När barns åsikter räknas - en studie om barns möjligheter till inflytande i förskolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon
När barns åsikter ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics