iPad i matematikundervisning. En undersökning om lärares syn på iPad i årskurs ett till tre.

DSpace Repository

iPad i matematikundervisning. En undersökning om lärares syn på iPad i årskurs ett till tre.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title iPad i matematikundervisning. En undersökning om lärares syn på iPad i årskurs ett till tre.
Author Hernmo, Annika
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur och varför iPaden används inom matematikundervisningen i årskurs ett till årskurs tre. Dessutom har det undersökts vilka applikationer som används och om lärarna kopplar användandet av iPaden till kursplanen. Forskningen kring iPadanvändningen i matematikundervisningen är begränsad, vilket har gjort denna undersökning intressant för att belysa detta område. Undersökningen har en kvalitativ ansats och intervju har använts som metodval. Fyra lärare har intervjuats och en semistrukturerad intervjumall har använts som skapats utifrån syftets tre forskningsfrågor. Undersökning visar att iPaden används i matematikundervisningen i årskurs ett till tre främst med rena matematikappar. Apparna som används tränar främst på de fyra räknesätten och ren färdighetsträning av dessa och tre av fyra lärare styr vilka appar eleverna ska arbeta med på respektive lektion. iPaden används på olika pedagogiska sätt, där en del arbetar fritt med iPaden och andra använder den främst som ett läromedel. Eleverna arbetar främst två och två där de måste samarbeta och diskutera vad de gör och hur de ska lösa uppgiften. Lärarna använder väldigt olika appar och där är bara en app som alla använder, King of Math. Två av lärarna kopplar valet av appar till kursplanen, men bara en av dessa har denna koppling nerskriven. De båda lärarna måste dock motivera varför appen ska användas, då de har en app-ansvarig som avgör om de får använda appen eller inte. De resterande två lärarna väljer appar utifrån vad de tror är bra för det som de just för tillfället arbetar med i matematikundervisningen och ingen kontrollerar deras val av appar. Lärarna har svårt att nämna specifika matematikkunskaper som eleverna har fått sen de började använda iPaden. De ser främst en förbättring i deras färdighetsträning. iPaden används flitigt av de intervjuade lärarna, men alla har inte ett tydligt syfte med användandet. Resultatet från denna studie visar att om iPaden ska bidra till att elevernas kunskaper ökar är det viktigt att det finns ett tydligt syfte med användandet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject iPad
kursplan
läroplan
matematik
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/14425 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics