Det var en gång en pojke som inte ville vara hjälte

DSpace Repository

Det var en gång en pojke som inte ville vara hjälte

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det var en gång en pojke som inte ville vara hjälte
Author Hampe Lind, Marita ; Hampe, Matilda
Date 2012
Swedish abstract
Vår undersökning handlar om hur barn och lärare relaterar till och talar om könsstereotyper med utgångs punkt i filmer som bygger på Walt Disney. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur barnen och läraren uppfattar Disneys karaktärer utifrån ett genusperspektiv. Vi har gjort intervjuer med både barn och lärare i årskurs 2 och förskoleklass. Vi har även observerat barnens lek i förskoleklassen. Utifrån vad som kommit fram ifrån teori, intervjuer och observationer så har det kommit fram att det är fortfarande samma ”traditionella” könsstereotyper inom både skolan och i Disneys filmer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Annorlunda
Disney
Hjältar
identitet
Könssteriotyper
Lek
Prinsessor
Handle http://hdl.handle.net/2043/14427 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics