Språkinlärning i mångkulturella klassrum

DSpace Repository

Språkinlärning i mångkulturella klassrum

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkinlärning i mångkulturella klassrum
Author Hedin, Ellen ; Hedin, Ellen
Date 2012
Swedish abstract
Författare: Ellen Hedin Handledare: Elisabeth Söderquist Examinator: Jan Härdig Titel: Språkinlärning i mångkulturella klassrum – en kvalitativ studie av hinder och möjligheter för lärande i SFI-verksamhet Ämne: Lärarutbildning År: 2012 Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur elever och lärare agerar i grupp och gentemot varandra för att utröna hinder och möjligheter för språkinlärning. Metod och teori: Studien utförs med kvalitativ metod i form av deltagande observation. Den söker därför djup snarare än bredd. Studien baseras på teorier skapade av Goffman med fokus på social interaktion mellan aktörer inom fältet för att synliggöra de frågor som är viktiga för aktörerna. Slutsats: En ovilja att reflektera kring pedagogiska frågor är inte hållbar i dagens skola. Undervisning i ett dynamiskt samhälle måste vara redo att förändras och anpassas i takt med samhället. Vi behöver arbeta med demokratiska och kulturella frågor men också kring definitionen av lärande i sig. Nyckelord: Lärande, kultur, SFI-verksamhet, etablering, integration, socialkonstruktivism, resurser, administration, miljö, hinder för lärande, möjligheter för lärande, metodförslag, kvalitativ metod, språkinlärning, social interaktion, försvenskning, pedagogik, demokrati, interkulturellt lärande
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Språk
Kultur
Didaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/14432 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics