Språkinlärning i mångkulturella klassrum

DSpace Repository

Språkinlärning i mångkulturella klassrum

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hedin, Ellen
dc.contributor.author Hedin, Ellen
dc.date.accessioned 2012-11-28T12:14:53Z
dc.date.available 2012-11-28T12:14:53Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14432
dc.description Författare: Ellen Hedin Handledare: Elisabeth Söderquist Examinator: Jan Härdig Titel: Språkinlärning i mångkulturella klassrum – en kvalitativ studie av hinder och möjligheter för lärande i SFI-verksamhet Ämne: Lärarutbildning År: 2012 Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur elever och lärare agerar i grupp och gentemot varandra för att utröna hinder och möjligheter för språkinlärning. Metod och teori: Studien utförs med kvalitativ metod i form av deltagande observation. Den söker därför djup snarare än bredd. Studien baseras på teorier skapade av Goffman med fokus på social interaktion mellan aktörer inom fältet för att synliggöra de frågor som är viktiga för aktörerna. Slutsats: En ovilja att reflektera kring pedagogiska frågor är inte hållbar i dagens skola. Undervisning i ett dynamiskt samhälle måste vara redo att förändras och anpassas i takt med samhället. Vi behöver arbeta med demokratiska och kulturella frågor men också kring definitionen av lärande i sig. Nyckelord: Lärande, kultur, SFI-verksamhet, etablering, integration, socialkonstruktivism, resurser, administration, miljö, hinder för lärande, möjligheter för lärande, metodförslag, kvalitativ metod, språkinlärning, social interaktion, försvenskning, pedagogik, demokrati, interkulturellt lärande en_US
dc.format.extent 41 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Språk en_US
dc.subject Kultur en_US
dc.subject Didaktik en_US
dc.title Språkinlärning i mångkulturella klassrum en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics