”Lördag: jag är fri” - Samsyn på mobbning och kränkande behandling i skolan

DSpace Repository

”Lördag: jag är fri” - Samsyn på mobbning och kränkande behandling i skolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Lördag: jag är fri” - Samsyn på mobbning och kränkande behandling i skolan
Author Svegbrant, Sofie ; Bengtsson, Petra
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med detta arbete har varit att undersöka huruvida det finns en samsyn mellan elever och lärare och lärare emellan rörande begreppen mobbning och kränkande behandling och kring det preventiva arbetet som sker på skolan mot mobbning. Arbetet syftar också till att undersöka om den utvalda skolans preventiva arbete motsvarar det skolor ska göra enligt skollagen och bör göra enligt forskare på området. För att undersöka detta gjordes individuella kvalitativa intervjuer, i en utvald klass på en grundskola i Skåne. Två lärare och åtta elever deltog i undersökningen. Informanternas svar kategoriserades utifrån övergripande frågeställningar som ställdes till samtliga informanter. Resultatet visar att det finns brister i samsynen på mobbning och kränkande behandling både mellan elever och lärare och lärare emellan, samt att skolan inte uppfyller skollagens krav på preventivt arbete. Slutsatsen är att bristerna i samsynen beror på avsaknad av kunskap och en gemensam referensram på skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 64
Language swe (iso)
Subject kränkande behandling
kunskap
likabehandlingsplan
mobbning
samsyn
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/14439 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics