”Lördag: jag är fri” - Samsyn på mobbning och kränkande behandling i skolan

DSpace Repository

”Lördag: jag är fri” - Samsyn på mobbning och kränkande behandling i skolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Svegbrant, Sofie
dc.contributor.author Bengtsson, Petra
dc.date.accessioned 2012-11-29T09:12:52Z
dc.date.available 2012-11-29T09:12:52Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 64 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14439
dc.description Syftet med detta arbete har varit att undersöka huruvida det finns en samsyn mellan elever och lärare och lärare emellan rörande begreppen mobbning och kränkande behandling och kring det preventiva arbetet som sker på skolan mot mobbning. Arbetet syftar också till att undersöka om den utvalda skolans preventiva arbete motsvarar det skolor ska göra enligt skollagen och bör göra enligt forskare på området. För att undersöka detta gjordes individuella kvalitativa intervjuer, i en utvald klass på en grundskola i Skåne. Två lärare och åtta elever deltog i undersökningen. Informanternas svar kategoriserades utifrån övergripande frågeställningar som ställdes till samtliga informanter. Resultatet visar att det finns brister i samsynen på mobbning och kränkande behandling både mellan elever och lärare och lärare emellan, samt att skolan inte uppfyller skollagens krav på preventivt arbete. Slutsatsen är att bristerna i samsynen beror på avsaknad av kunskap och en gemensam referensram på skolan. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject kränkande behandling en_US
dc.subject kunskap en_US
dc.subject likabehandlingsplan en_US
dc.subject mobbning en_US
dc.subject samsyn en_US
dc.subject skola en_US
dc.title ”Lördag: jag är fri” - Samsyn på mobbning och kränkande behandling i skolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics