Vem är jag? Hur elever använder sig av historiemedvetande för att skapa identitet.

DSpace Repository

Vem är jag? Hur elever använder sig av historiemedvetande för att skapa identitet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem är jag? Hur elever använder sig av historiemedvetande för att skapa identitet.
Author Olsson, Johan
Date 2012
Swedish abstract
Denna uppsats syftar till att undersöka hur elever använder sitt historiemedvetande för att reflektera över sin identitet samt undersöka om eleverna uppfattar sig själva som historiska personer, det vill säga att de är delar av och aktörer i framtidens historia. Empirin insamlades med hjälp av enkätundersökning som var utformad för att få kvalitativa svar. Undersökningen utfördes i två femteklasser på samma skola. Undersökningen kom fram till att elever i stor utsträckning använder sin historiska referensram i en diskussion om ”vem är jag?”. Undersökningen kom också fram till att det inte går att uttala sig om elevers identiteter dock görs ett försök att generalisera över gruppens identitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Elevperspektiv
enkätundersökning
historiemedvetande
identitet
”vem är jag?”
Handle http://hdl.handle.net/2043/14440 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics