Att vara lärare - En filmanalys av läraryrkets förändring och utveckling

DSpace Repository

Att vara lärare - En filmanalys av läraryrkets förändring och utveckling

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Gröndahl, Alexandra
dc.date.accessioned 2012-11-29T09:24:56Z
dc.date.available 2012-11-29T09:24:56Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 37 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14441
dc.description Hur har läraryrket sett ut förr och hur har det förändrats fram till idag? Studien syftar till att ta reda på detta genom att studera spelfilmer. Spelfilmer, som under undersökningens gång, i samtal med andra pedagoger, visat sig används i pedagogiska syften. I kapitlet Litteraturgenomgång får man en inblick i forskningar som gjorts om läraryrket och dess förändring över tid, men framförallt under 1900-talet. Här kan man även få en bredare kunskap om skolor och läroverk, när de kom till och hur de utvecklats. Metoden som används i studien är filmanalys. De filmer som valts studeras och analyseras mot bakgrund av litteratur och forskning om läraryrket. De analytiska infallsvinklarna på materialet är makt, bestraffning och genus. Filmerna jämförs i syfte att belysa en utveckling. I sista kapitlet Resultat, analys och teoretisk tolkning dras slutssatser och redogörs för. Här besvaras även frågeställningen. Resultatet visar att en tydlig utveckling skett inom begreppen makt, bestraffning och genus. Inom makt kan man se att det har gått från att lärarna förr tydligt visade en maktutövning på eleverna, medan det idag gått till en vänlig maktutövning – det vill säga att lärarna utövar makt, men det syns inte lika tydligt och ofta är det makt som utövas, utan att man uppfattar att det är makt. Bestraffningsbergreppet har också genomgått en utveckling. Detta visas sig genom att bestraffningar i skolan har gått från fysiska och offentliga, till muntliga och mindre offentliga. Genusbergreppet har även detta genomgått en förändring. Man kan tydligt se att man i nutid är mer genusmedvetna än förr. Man har alltid gjort en viss skillnad på flickor och pojkar, men man kan också se att man trots den ökade genusmedvetenheten fortfarande gör stor skillnad på eleverna beroende på vilket kön de tillhör. Kanske till och med mer nu än förr. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.title Att vara lärare - En filmanalys av läraryrkets förändring och utveckling en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Student essay about ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics