En lärares arbete - tillsammans med resurspedagoger

DSpace Repository

En lärares arbete - tillsammans med resurspedagoger

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En lärares arbete - tillsammans med resurspedagoger
Author Bjelkengren, Britta ; Eriksson, Emilia
Date 2012
Swedish abstract
Bjelkengren, Britta & Eriksson, Emilia (2012) En lärares arbete – tillsammans med resurspedagoger (The work of a teacher – with resource teachers). Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med vår studie är att studera hur lärare arbetar för att främja alla elevers behov i klassen när det finns elever i behov av särskilt stöd. Som grund för vår studie ligger tre kvalitativa intervjuer med klassläraren samt en intervju med resurspedagogen som arbetar 100 % i klassen. Vi har även utifrån observationer fått en tydlig bild av hur undervisningen samt arbetet i klassen fungerar, som även har varit en grund för intervjuerna. Vårt resultat visar att klasslärarens arbete underlättas delvis om det finns resurspedagog som arbetar på 100 % samt en resurspedagog på 50 % i klassen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ADHD
anpassad undervisning
autism
elever i behov av särskilt stöd
lärarroll
resurspedagog
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/14450 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics