En lärares arbete - tillsammans med resurspedagoger

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

En lärares arbete - tillsammans med resurspedagoger

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bjelkengren, Britta
dc.contributor.author Eriksson, Emilia
dc.date.accessioned 2012-12-03T09:13:16Z
dc.date.available 2012-12-03T09:13:16Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14450
dc.description Bjelkengren, Britta & Eriksson, Emilia (2012) En lärares arbete – tillsammans med resurspedagoger (The work of a teacher – with resource teachers). Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med vår studie är att studera hur lärare arbetar för att främja alla elevers behov i klassen när det finns elever i behov av särskilt stöd. Som grund för vår studie ligger tre kvalitativa intervjuer med klassläraren samt en intervju med resurspedagogen som arbetar 100 % i klassen. Vi har även utifrån observationer fått en tydlig bild av hur undervisningen samt arbetet i klassen fungerar, som även har varit en grund för intervjuerna. Vårt resultat visar att klasslärarens arbete underlättas delvis om det finns resurspedagog som arbetar på 100 % samt en resurspedagog på 50 % i klassen. en_US
dc.format.extent 55 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject ADHD en_US
dc.subject anpassad undervisning en_US
dc.subject autism en_US
dc.subject elever i behov av särskilt stöd en_US
dc.subject lärarroll en_US
dc.subject resurspedagog en_US
dc.subject specialpedagogik en_US
dc.title En lärares arbete - tillsammans med resurspedagoger en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics