Genus i historieundervisningen- En lägesanalys av hur genus införs, tillämpas och förmedlas på en multikulturell skola i Malmö

DSpace Repository

Genus i historieundervisningen- En lägesanalys av hur genus införs, tillämpas och förmedlas på en multikulturell skola i Malmö

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Isljung, Linnea
dc.contributor.author Momcilla, Shkurte
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:05:46Z
dc.date.available 2012-12-03T12:05:46Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 62 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14455
dc.description Sammanfattning/ Abstract Vi har i vårt examensarbete granskat ett utvecklingsarbete med genus med på en grundskola med förhoppningen att detta kan ha en positiv inverkan på en utbildningsinstitution. I vår lägesanalys har vi granskat utvecklingsarbetet utifrån intervjuer och observationer för att undersöka vilka pedagogiska verktyg som används för införandet och mottagandet av genus på Stenkulaskolan. Vi har också beskrivit hur en genuspedagog har bistått skolledningen med sina kunskaper för att vidareutbilda lärare som i sin tur förmedlar genus till eleverna och hur detta utbyte går till. Vi har också granskat om det uppstår kunskapsbärande konflikter baserade på tvärkulturella möten. För att få ett bredare perspektiv har vi valt att använda oss av begreppet ”mångkulturell” för att påvisa att etniska grupper också konstrueras i skolan och hur detta kan förknippas med genus. Under arbetets utveckling har vi kommit fram till att det finns en bristfällig kunskap hos eleverna om genus och att läromedlen också saknar denna aspekt till stor del. Vi kan även konstatera att kursplanen inte förklarar vissa begrepp som skulle kunna underlätta undervisningen. Ett problem vi kunnat identifiera på ett övergripande sätt är att normkritik inte förekommer i särskilt stor utsträckning vilket kunde ha bidragit till källkritiskt tänkande hos elever och lärare. Nyckelord: Genus,Genuspedagogik, Jämställdhet, Normer, Mångkulturell skola och Historieundervisning en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject genus en_US
dc.subject pedagogik en_US
dc.subject multikultur en_US
dc.subject normer en_US
dc.title Genus i historieundervisningen- En lägesanalys av hur genus införs, tillämpas och förmedlas på en multikulturell skola i Malmö en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics